Copied

Status: Normal
"Ipertaajaa Qasigiannguit"
25740378
S M Saxtorphsvej 84, 3952 Ilulissat
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
"Ipertaajaa Qasigiannguit" er aktiv indenfor Almindelig rengøring i bygninger (812100).
Tegningsregel
Ejner Thomas Grim InûsugtoK.
Oplysninger
Dato: 03.10.2023
Status
Aktiv.
Etableret
13.01.2003 (17 år)
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
03.10.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Ejner Thomas Grim InûsugtoK træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Ejner Thomas Grim InûsugtoK træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Ejner Thomas Grim InûsugtoK.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Ejner Thomas Grim InûsugtoK.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Ejner Thomas Grim InûsugtoK 13.01.2003