Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

546'

Aktiver

19.921'

Kortfristede aktiver

157'

Egenkapital

19.916'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
28.08.2020
2018
11.09.2019
2017
06.09.2018
2016
08.09.2017
2015
09.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.6612.4885.1616.4567.52614.1082.475
Finansieringsomkostninger00-1.254-69000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat546.019-1.862.7651.419.2231.804.7711.719.960350.3901.597.070
Resultat546.094-1.862.2121.419.1881.804.4511.719.404348.4861.597.626
Forslag til udbytte00-1.000.000-1.000.000-1.000.000-65.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
28.08.2020
2018
11.09.2019
2017
06.09.2018
2016
08.09.2017
2015
09.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 157.060157.324193.658229.161262.469325.4991.137.342
Likvider0000000
Kortfristede aktiver157.060157.324193.658229.161262.469325.4991.137.342
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver19.764.35619.217.99822.043.87621.589.18520.751.42619.033.99218.692.710
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver19.764.35619.217.99822.043.87621.589.18520.751.42619.033.99218.692.710
Aktiver19.921.41619.375.32222.237.53421.818.34621.013.89519.359.49119.830.052
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
28.08.2020
2018
11.09.2019
2017
06.09.2018
2016
08.09.2017
2015
09.09.2016
Forslag til udbytte001.000.0001.000.0001.000.00065.0000
Egenkapital19.916.41619.370.32222.232.53421.813.34621.008.89519.354.49119.006.005
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000824.047
Gældsforpligtelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000824.047
Forpligtelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000824.047
Passiver19.921.41619.375.32222.237.53421.818.34621.013.89519.359.49119.830.052
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
28.08.2020
2018
11.09.2019
2017
06.09.2018
2016
08.09.2017
2015
09.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,7 %-9,6 %6,4 %8,3 %8,2 %1,8 %8,4 %
Payout-ratio Na.Na.70,5 %55,4 %58,2 %18,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %95,8 %
Likviditetsgrad 3.141,2 %3.146,5 %3.873,2 %4.583,2 %5.249,4 %6.510,0 %138,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.06.2021- 31.05.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 06. 21 - 31. 05. 22 for JK Holding, Frederikshavn ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at være holdingselskab for den 97%-ejede dattervirksomhed A/S Kofod & Christensen Maskinfabrik.