Copied

Status: Normal
P-J HOLDING ApS
25524012
Kyndbyvej 20, 3630 Jægerspris
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
P-J HOLDING ApS er aktiv indenfor Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900). Selskabets formål er at eje datterselskaber, værdipapirer og anden formueforvaltning samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
11.12.2013 (6 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(11.12.2013)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.803

Primær drift
Na.
Årets resultat

190'

Aktiver

754'

Kortfristede aktiver

210'

Egenkapital

596'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

133 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (30.06.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2019 (25.05.2020)
Årsrapport 2018 (15.04.2019)
Årsrapport 2017 (14.05.2018)
Årsrapport 2016 (08.06.2017)
Årsrapport 2015 (20.06.2016)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Heino Lindegaard Jørgensen 12.04.2019 direktør
Pia Jørgensen 11.12.2013 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Pia Jørgensen 11.12.2013
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Kærgård Skovbrug ApS (CVR 37544922) NORMAL 11.03.2016 50,00-66,66% 50,00-66,66%