Copied
 
 
2023, DKK
19.04.2024
Bruttoresultat

-34.338

Primær drift

-165'

Årets resultat

117'

Aktiver

2.150'

Kortfristede aktiver

2.150'

Egenkapital

2.070'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-34.338-27.361-36.819-30.879-28.291-28.455-30.640-44.974-43.457
Resultat af primær drift-164.741-157.657-166.819-160.87900000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter354.77052.473236.917150.782256.92865.006176.112230.009376.011
Finansieringsomkostninger-72.845-304.9230000000
Andre finansielle omkostninger00-881-701-1.117-292.820-1.640-188.480-147.921
Resultat før skat117.184-410.10769.217-10.798227.520-256.269143.832-3.445184.633
Resultat117.184-410.10762.705-10.796227.520-256.269112.746-3.445138.784
Forslag til udbytte00000-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.42920.31112.20317.50519.00327.29147.87221.4769.209
Likvider82.10976.03976.64680.40227.52366.88016.63713.22014.536
Kortfristede aktiver2.149.8732.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver000000000
Aktiver2.149.8732.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Aktiver
19.04.2024
Passiver
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Forslag til udbytte00000108.000105.800103.400101.200
Egenkapital2.069.7751.952.5912.362.6972.299.9922.310.7882.191.2672.553.3372.543.9912.648.636
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser80.09877.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Gældsforpligtelser80.09877.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Forpligtelser80.09877.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Passiver2.149.8732.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Passiver
19.04.2024
Nøgletal
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Afkastningsgrad -7,7 %-7,8 %-6,8 %-6,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,7 %-21,0 %2,7 %-0,5 %9,8 %-11,7 %4,4 %-0,1 %5,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-42,1 %93,8 %-3.001,5 %72,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -226,2 %-51,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,3 %96,2 %96,9 %96,8 %99,3 %99,2 %99,4 %99,2 %99,0 %
Likviditetsgrad 2.684,1 %2.633,2 %3.203,9 %3.159,6 %14.888,1 %13.291,7 %15.654,0 %13.312,8 %10.280,4 %
Resultat
19.04.2024
Gæld
19.04.2024
Årsrapport
19.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 19.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HESL Energi ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
19.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for HESL Energi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af formueforvaltning.