Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-27.361

Primær drift

-158'

Årets resultat

-410'

Aktiver

2.030'

Kortfristede aktiver

2.030'

Egenkapital

1.953'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-27.361-36.819-30.879-28.291-28.455-30.640-44.974-43.457
Resultat af primær drift-157.657-166.819-160.87900000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter52.473236.917150.782256.92865.006176.112230.009376.011
Finansieringsomkostninger-304.9230000000
Andre finansielle omkostninger0-881-701-1.117-292.820-1.640-188.480-147.921
Resultat før skat-410.10769.217-10.798227.520-256.269143.832-3.445184.633
Resultat-410.10762.705-10.796227.520-256.269112.746-3.445138.784
Forslag til udbytte0000-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.31112.20317.50519.00327.29147.87221.4769.209
Likvider76.03976.64680.40227.52366.88016.63713.22014.536
Kortfristede aktiver2.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver2.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Forslag til udbytte0000108.000105.800103.400101.200
Egenkapital1.952.5912.362.6972.299.9922.310.7882.191.2672.553.3372.543.9912.648.636
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser77.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Gældsforpligtelser77.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Forpligtelser77.08176.12175.17215.62616.61116.41619.25426.017
Passiver2.029.6722.438.8182.375.1642.326.4142.207.8782.569.7532.563.2452.674.653
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
11.05.2021
2019
01.05.2020
2018
08.04.2019
2017
15.05.2018
2016
20.05.2017
2015
11.05.2016
Afkastningsgrad -7,8 %-6,8 %-6,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -21,0 %2,7 %-0,5 %9,8 %-11,7 %4,4 %-0,1 %5,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-42,1 %93,8 %-3.001,5 %72,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -51,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,2 %96,9 %96,8 %99,3 %99,2 %99,4 %99,2 %99,0 %
Likviditetsgrad 2.633,2 %3.203,9 %3.159,6 %14.888,1 %13.291,7 %15.654,0 %13.312,8 %10.280,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HESL Energi ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for HESL Energi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af formueforvaltning.