Copied

2021, DKK
14.01.2022
Bruttoresultat

-45.441

Primær drift
Na.
Årets resultat

216'

Aktiver

3.562'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

3.546'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
14.01.2022
Årsrapport
2021
14.01.2022
2020
20.01.2021
2019
21.01.2020
2018
18.02.2019
2017
31.01.2018
2016
13.02.2017
2015
04.02.2016
Nettoomsætning37.520
Bruttoresultat-45.441-37.239-38.941-58.755-62.129-49.9510
Resultat af primær drift00000-49.951-32.403
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter579.388701.702353.415452.882510.645786.3062.563.917
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-257.246-123.268-142.520-477.529-117.684-625.972-873.448
Resultat før skat276.701541.195171.954-83.402330.832110.3831.658.066
Resultat215.717421.977134.135-65.163257.92486.1411.268.303
Forslag til udbytte-400.000-400.000-400.000-400.000-400.000-440.573-400.000
Aktiver
14.01.2022
Årsrapport
2021
14.01.2022
2020
20.01.2021
2019
21.01.2020
2018
18.02.2019
2017
31.01.2018
2016
13.02.2017
2015
04.02.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.9170023.377040.573174.083
Likvider420.059987.1082.523.0882.791.0173.503.598682.037316.575
Kortfristede aktiver0000004.956.444
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver3.561.6903.761.6443.739.7303.994.8624.525.7734.695.2604.956.444
Aktiver
14.01.2022
Passiver
14.01.2022
Årsrapport
2021
14.01.2022
2020
20.01.2021
2019
21.01.2020
2018
18.02.2019
2017
31.01.2018
2016
13.02.2017
2015
04.02.2016
Forslag til udbytte400.000400.000400.000400.000400.000440.573400.000
Egenkapital3.546.3293.730.6133.708.6363.974.5014.439.6644.622.3144.936.174
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00015.00015.00020.00020.00020.00020.000
Kortfristede forpligtelser15.36131.03131.09420.36186.10900
Gældsforpligtelser0000000
Forpligtelser0000000
Passiver3.561.6903.761.6443.739.7303.994.8624.525.7734.695.2604.956.444
Passiver
14.01.2022
Nøgletal
14.01.2022
Årsrapport
2021
14.01.2022
2020
20.01.2021
2019
21.01.2020
2018
18.02.2019
2017
31.01.2018
2016
13.02.2017
2015
04.02.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-1,1 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.3.380,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,1 %11,3 %3,6 %-1,6 %5,8 %1,9 %25,7 %
Payout-ratio 185,4 %94,8 %298,2 %-613,8 %155,1 %511,5 %31,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,2 %99,2 %99,5 %98,1 %98,4 %99,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
14.01.2022
Gæld
14.01.2022
Årsrapport
14.01.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 14.01.2022)
Beretning
14.01.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-01-11
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Anpartsselskabet Per Bruhn.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:SELSKABETS HOVEDAKTIVITETERSelskabets aktivitet består i formueforvaltning samt hermed beslægtede aktiviteter.