Copied

Status: Normal
BOREAN INNOVATION A/S
25378180
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BOREAN INNOVATION A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at fungere som innovationsmiljø i henhold til "Lov om innovationsmiljøer".
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 05.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
06.12.2013 (8 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
3.000.000,00 (DKK)
(06.12.2013)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
23.05.2022
Bruttoresultat

-619'

Primær drift

-4.522'

Årets resultat

21.317'

Aktiver

41.008'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

40.025'

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 23.05.2022 (196 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (23.05.2022)
Årsrapport 2020 (18.05.2021)
Årsrapport 2019 (18.05.2020)
Årsrapport 2018 (02.05.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (27.04.2017)
Årsrapport 2015 (28.04.2016)
Statstidende
05.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Thor Jespersen 09.04.2015 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Henrik Lundum 01.12.2022 formand
Martin Nygaard Christoffersen 01.12.2022 næstformand
Claus Christensen 29.05.2017 bestyrelsesmedlem
Frans Bredmose Langkjær 06.12.2013 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
INVESTORSELSKABET 2013 A/S (CVR 25339940) NORMAL 06.12.2013
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 06.12.2013
Reelle ejere
Fra 23.03.2022 er Kristoffer Hjort Storm Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2022 er Evald Lange Rise Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2022 er Henrik Emil Hagens Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2022 er Ulla Nielsen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2022 er Maja Torp Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 01.02.2021 er Per Michael Johansen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 01.07.2016 er Anna Kirsten Olesen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabe.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 06.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
INVESTORSELSKABET 2013 A/S (CVR 25339940) NORMAL 06.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
FLO2R ApS (CVR 39008246) NORMAL 01.10.2017 5,00-9,99% 5,00-9,99%