Copied
 

Status: Normal
BOREAN INNOVATION A/S
25378180
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BOREAN INNOVATION A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at fungere som innovationsmiljø i henhold til "Lov om innovationsmiljøer".
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
06.12.2013 (7 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
3.000.000,00 (DKK)
(06.12.2013)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
18.05.2021
Bruttoresultat

-941'

Primær drift

-6.377'

Årets resultat

-18.619

Aktiver

33.572'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

24.708'

Afkastningsgrad

-19 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 18.05.2021 (201 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (18.05.2021)
Årsrapport 2019 (18.05.2020)
Årsrapport 2018 (02.05.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (27.04.2017)
Årsrapport 2015 (28.04.2016)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Thor Jespersen 09.04.2015 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Henrik Lundum 01.12.2021 formand
Martin Nygaard Christoffersen 01.12.2021 næstformand
Claus Christensen 29.05.2017 bestyrelsesmedlem
Frans Bredmose Langkjær 06.12.2013 bestyrelse
Stiftere
StiftereStatusDato
INVESTORSELSKABET 2013 A/S (CVR 25339940) NORMAL 06.12.2013
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 06.12.2013
Reelle ejere
Fra 01.02.2021 er Per Michael Johansen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 06.04.2018 er Salah Nuuradiin Hussein Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 06.04.2018 er Lone Sondrup Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 01.01.2017 er Henrik Sørensen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 01.01.2017 er Mogens Nørgård Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 01.07.2016 er Anna Kirsten Olesen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabe.
Fra 01.01.2014 er Thomas Kastrup-Larsen Personen er medlem af bestyrelsen i EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK, der ejer 38,05% af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 06.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
INVESTORSELSKABET 2013 A/S (CVR 25339940) NORMAL 06.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
MDL ApS (CVR 37861596) UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION 19.12.2017 15,00-19,99% 15,00-19,99%
Port-Safety ApS (CVR 38312189) NORMAL 01.08.2017 5,00-9,99% 5,00-9,99%
Scopito ApS (CVR 36419857) NORMAL 23.01.2017 10,00-14,99% 10,00-14,99%
TinyMobileRobots ApS (CVR 37397350) NORMAL 16.01.2017 5,00-9,99% 5,00-9,99%
NEURORETRAIN ApS (CVR 25903323) NORMAL 01.01.2014 25,00-33,32% 25,00-33,32%