Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.704

Primær drift
Na.
Årets resultat

159'

Aktiver

9.078'

Kortfristede aktiver

885'

Egenkapital

9.070'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
22.04.2021
2019
18.03.2020
2018
11.06.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
19.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.704-4.691-4.668-4.656-5.335-4.000-32.125-4.000
Resultat af primær drift0000-5.335-4.000-32.125-4.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter161.218773.125385.885650.097163.983196.827298.031227.113
Finansieringsomkostninger0000000-51.079
Andre finansielle omkostninger-1.111.956-144.617-114.314-26.775-350.652-31.080-153.554-51.079
Resultat før skat159.3231.830.383997.192899.795-28.681606.665411.218793.740
Resultat159.3231.692.751937.726763.77113.535571.047381.364753.132
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
22.04.2021
2019
18.03.2020
2018
11.06.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
19.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 46.35432.33318.56320.70369.412470.629495.275795.684
Likvider839.05943.853683.5811.355.665624.202156.020725.024113.477
Kortfristede aktiver885.41376.186702.1441.376.368693.614626.6491.220.299909.161
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver8.192.6938.838.5976.581.7045.004.0964.833.2714.882.7013.747.7193.698.022
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver8.192.6938.838.5976.581.7045.004.0964.833.2714.882.7013.747.7193.698.022
Aktiver9.078.1068.914.7837.283.8486.380.4645.526.8855.509.3504.968.0184.607.183
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
22.04.2021
2019
18.03.2020
2018
11.06.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
19.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital9.070.1068.910.7837.218.0326.280.3065.516.5355.503.0004.931.9534.550.589
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0004.0004.0004.0008.0004.00000
Kortfristede forpligtelser8.0004.00065.816100.15810.3506.35036.06556.594
Gældsforpligtelser8.0004.00065.816100.15810.3506.35036.06556.594
Forpligtelser8.0004.00065.816100.15810.3506.35036.06556.594
Passiver9.078.1068.914.7837.283.8486.380.4645.526.8855.509.3504.968.0184.607.183
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
22.04.2021
2019
18.03.2020
2018
11.06.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
19.04.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-0,1 %-0,1 %-0,6 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,8 %19,0 %13,0 %12,2 %0,2 %10,4 %7,7 %16,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-7,8 %
Soliditestgrad 99,9 %100,0 %99,1 %98,4 %99,8 %99,9 %99,3 %98,8 %
Likviditetsgrad 11.067,7 %1.904,7 %1.066,8 %1.374,2 %6.701,6 %9.868,5 %3.383,6 %1.606,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Kristian Eiberg Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er holding-, investerings- og finansieringsvirksomhed.