Copied
 
 
2023, DKK
03.04.2024
Bruttoresultat

-4.270

Primær drift

-4.270

Årets resultat

-3.819

Aktiver

307'

Kortfristede aktiver

221'

Egenkapital

290'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Nettoomsætning0112.900232.000283.405
Bruttoresultat-4.270-16.655-997-2.48800081.295175.428
Bruttoresultat0000103.503210.150267.87500
Resultat af primær drift-4.270-16.655-997-2.488103.503210.150267.87581.2950
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter45100000000
Finansieringsomkostninger0-1.619-1.650-96-130000
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-3.819-18.274-2.647-2.584103.490210.150267.87581.2950
Resultat-3.819-18.274-2.647-2.584103.490210.150267.87581.295175.428
Forslag til udbytte00317.200317.200317.200209.200103.400103.4000
Aktiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.706002.500022.50023.3590
Likvider220.660216.612234.357232.632350.289368.562296.068230.34529.784
Kortfristede aktiver220.661221.318234.357232.632352.789368.562318.568253.70429.784
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver86.54286.54286.54286.54286.54286.54259.87550.00050.000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver86.54286.54286.54286.54286.54286.54259.87550.00050.000
Aktiver307.203307.860320.899319.174439.331455.104378.443303.70479.784
Aktiver
03.04.2024
Passiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Forslag til udbytte00-317.200-317.200-317.200-209.200-103.400-103.4000
Egenkapital289.687293.506311.781314.428317.012321.522217.17152.696-28.599
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.51614.3549.81800015.6255.5005.500
Kortfristede forpligtelser17.51614.3549.1184.746122.319133.582161.272251.008108.383
Gældsforpligtelser17.51614.3549.1184.746122.319133.582161.272251.008108.383
Forpligtelser17.51614.3549.1184.746122.319133.582161.272251.008108.383
Passiver307.203307.860320.899319.174439.331455.104378.443303.70479.784
Passiver
03.04.2024
Nøgletal
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Afkastningsgrad -1,4 %-5,4 %-0,3 %-0,8 %23,6 %46,2 %70,8 %26,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.91,7 %90,6 %94,5 %Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,3 %-6,2 %-0,8 %-0,8 %32,6 %65,4 %123,3 %154,3 %-613,4 %
Payout-ratio Na.Na.11.983,4 %12.275,5 %-306,5 %-99,5 %-38,6 %-127,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-1.028,7 %-60,4 %-2.591,7 %796.176,9 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,3 %95,3 %97,2 %98,5 %72,2 %70,6 %57,4 %17,4 %-35,8 %
Likviditetsgrad 1.259,8 %1.541,9 %2.570,3 %4.901,6 %288,4 %275,9 %197,5 %101,1 %27,5 %
Resultat
03.04.2024
Gæld
03.04.2024
Årsrapport
03.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)
Beretning
03.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-30
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for AHM FINANS ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.