Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-16.655

Primær drift

-16.655

Årets resultat

-18.274

Aktiver

308'

Kortfristede aktiver

221'

Egenkapital

294'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Nettoomsætning112.900
Bruttoresultat-16.655-997-2.4880
Resultat af primær drift-16.655-997-2.488103.503
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-1.619-1.650-96-13
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-18.274-2.647-2.584103.490
Resultat-18.274-2.647-2.584103.490
Forslag til udbytte0317.200317.200317.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.706002.500
Likvider216.612234.357232.632350.289
Kortfristede aktiver221.318234.357232.632352.789
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver86.54286.54286.54286.542
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver86.54286.54286.54286.542
Aktiver307.860320.899319.174439.331
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Forslag til udbytte0-317.200-317.200-317.200
Egenkapital293.506311.781314.428317.012
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.3549.81800
Kortfristede forpligtelser14.3549.1184.746122.319
Gældsforpligtelser14.3549.1184.746122.319
Forpligtelser14.3549.1184.746122.319
Passiver307.860320.899319.174439.331
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
05.05.2021
2019
06.01.2020
2018
29.01.2019
2017
26.05.2018
2016
24.05.2017
2015
23.05.2016
Afkastningsgrad -5,4 %-0,3 %-0,8 %23,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.91,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,2 %-0,8 %-0,8 %32,6 %
Payout-ratio Na.11.983,4 %12.275,5 %-306,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.028,7 %-60,4 %-2.591,7 %796.176,9 %
Soliditestgrad 95,3 %97,2 %98,5 %72,2 %
Likviditetsgrad 1.541,9 %2.570,3 %4.901,6 %288,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.