Copied

Status: Normal
VILDSUND HAVN A.M.B.A.
24252299
Stormgade 33, 7755 Bedsted Thy
http://vildsundhavn.simplesite.com/
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
VILDSUND HAVN A.M.B.A. er aktiv indenfor Erhvervshavne (522210). Vilsund Havns formål er at vedligeholde og drive en havn med tilhørende faciliteter på det af selskabet ejede område syd for Vilsundbroen.
Tegningsregel
Vilsund Havn tegnes af formanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at meddele sædvanlig prokura.
Oplysninger
Dato: 21.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.04.1982 (40 år)
Form
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar (ABA).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
21.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Niels Peter Gyrup Nielsen 08.03.2023 bestyrelsesmedlem
Erik Løgstrup Jensen 06.09.2021 bestyrelsesmedlem
Ivan Johansen 23.08.2021 bestyrelsesmedlem
Lars Christian Vadmann 02.03.2020 bestyrelsesmedlem
Jan Erik Soinjoki 02.03.2020 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.