Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

53.686

Primær drift

-17.128

Årets resultat

-73.248

Aktiver

1.326'

Kortfristede aktiver

1.287'

Egenkapital

1.176'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
24.04.2021
2019
14.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.02.2018
2016
27.01.2017
2015
15.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat53.68627.36153.63727.10467.17294.10480.22830.607
Resultat af primær drift-17.128-20.523-60.487-85.518-47.197-12.663-133.198-27.742
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter26.07078.98422.966111.88540.37083.549148.428509.556
Finansieringsomkostninger-101.841-3.596-73.719-16.015-70.752-6.496-50.0420
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-92.89954.865-111.24010.352-77.57964.390-34.812481.814
Resultat-73.24842.039-87.4904.704-63.99549.444-27.059352.339
Forslag til udbytte-58.9000-56.500-55.300-52.9000-50.6000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
24.04.2021
2019
14.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.02.2018
2016
27.01.2017
2015
15.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 535.002538.245530.149526.292560.303706.698549.34334.126
Likvider447.57218.88227.60511.104000578.208
Kortfristede aktiver1.287.379963.417960.3291.130.2561.087.1641.483.3791.664.9441.693.949
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver20.00020.00020.00000000
Materielle aktiver18.240369.567417.451364.616477.238396.057465.420365.750
Langfristede aktiver38.240389.567437.451364.616477.238396.057465.420365.750
Aktiver1.325.6191.352.9841.397.7801.494.8721.564.4021.879.4362.130.3642.059.699
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
24.04.2021
2019
14.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.02.2018
2016
27.01.2017
2015
15.02.2016
Forslag til udbytte58.900056.50055.30052.900050.6000
Egenkapital1.175.6691.306.1171.320.5781.463.3671.511.5631.802.6811.803.8381.830.898
Hensatte forpligtelser0001.594013.01411.79628.551
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.0007.9998.0009.000010.000028.356
Kortfristede forpligtelser149.95046.86777.20229.91152.83963.741314.730200.250
Gældsforpligtelser149.95046.86777.20229.91152.83963.741314.730200.250
Forpligtelser149.95046.86777.20229.91152.83963.741314.730200.250
Passiver1.325.6191.352.9841.397.7801.494.8721.564.4021.879.4362.130.3642.059.699
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
24.04.2021
2019
14.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.02.2018
2016
27.01.2017
2015
15.02.2016
Afkastningsgrad -1,3 %-1,5 %-4,3 %-5,7 %-3,0 %-0,7 %-6,3 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,2 %3,2 %-6,6 %0,3 %-4,2 %2,7 %-1,5 %19,2 %
Payout-ratio -80,4 %Na.-64,6 %1.175,6 %-82,7 %Na.-187,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -16,8 %-570,7 %-82,1 %-534,0 %-66,7 %-194,9 %-266,2 %Na.
Soliditestgrad 88,7 %96,5 %94,5 %97,9 %96,6 %95,9 %84,7 %88,9 %
Likviditetsgrad 858,5 %2.055,6 %1.243,9 %3.778,7 %2.057,5 %2.327,2 %529,0 %845,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Niels Hansen, Rådyrvej ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Niels Hansen, Rådyrvej ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter består af vognmandskørsel og finansieringsvirksomhed