Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-8.621

Primær drift

-8.621

Årets resultat

-2.190'

Aktiver

2.794'

Kortfristede aktiver

2.794'

Egenkapital

1.031'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

168 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
02.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.621-9.650-8.525-21.471-23.881-8.696-10.584
Resultat af primær drift-8.621-9.650-8.525-21.471-23.881-8.696-10.584
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter605.6111.148.96018.215156.977153.450199.617647.966
Finansieringsomkostninger-13.346-336-475.809-538.914-404.939-943.139-2.347.306
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-2.169.386762.631-912.350-721.207-231.93774.520-1.239.704
Resultat-2.189.565762.631-912.350-994.029-180.751227.372-883.243
Forslag til udbytte-64.200-113.000-110.600-108.000-300.000-500.000-500.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
02.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 204.8841.189.2201.408.8091.817.5741.427.201976.6232.031.950
Likvider449.9019.299283.694273.0121.780.1241.929.3291.701.396
Kortfristede aktiver2.793.9493.198.5752.120.0812.969.8804.043.0583.682.0984.543.627
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0144.174569.7281.077.8241.468.2042.227.4761.838.189
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0144.174569.7281.077.8241.468.2042.227.4761.838.189
Aktiver2.793.9493.342.7492.689.8094.047.7045.511.2625.909.5746.381.816
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
02.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Forslag til udbytte64.200113.000110.600108.000300.000500.000500.000
Egenkapital1.031.4643.334.0292.681.9983.702.3484.996.3775.677.1285.949.754
Hensatte forpligtelser94.634000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser1.667.8518.7207.811345.356514.885232.446432.062
Gældsforpligtelser1.667.8518.7207.811345.356514.885232.446432.062
Forpligtelser1.667.8518.7207.811345.356514.885232.446432.062
Passiver2.793.9493.342.7492.689.8094.047.7045.511.2625.909.5746.381.816
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
02.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,5 %-0,4 %-0,1 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -212,3 %22,9 %-34,0 %-26,8 %-3,6 %4,0 %-14,8 %
Payout-ratio -2,9 %14,8 %-12,1 %-10,9 %-166,0 %219,9 %-56,6 %
Gældsdæknings-nøgletal -64,6 %-2.872,0 %-1,8 %-4,0 %-5,9 %-0,9 %-0,5 %
Soliditestgrad 36,9 %99,7 %99,7 %91,5 %90,7 %96,1 %93,2 %
Likviditetsgrad 167,5 %36.680,9 %27.142,2 %859,9 %785,2 %1.584,1 %1.051,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for PN & BN Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter, 0 t.kr., er der givet pant i anparter i tilknyttet virksomhed, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2022 udgør 0 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for PN & BN Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten er investering i anparter.