Copied
 
 
2023, DKK
14.06.2024
Bruttoresultat

19.462'

Primær drift

10.480'

Årets resultat

10.514'

Aktiver

92.573'

Kortfristede aktiver

20.064'

Egenkapital

49.025'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

70 %

Resultat
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.06.2021
2019
07.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
17.02.2017
2015
31.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat19.461.66826.603.90820.333.89814.835.99417.221.33115.128.36219.350.83218.170.31317.035.533
Resultat af primær drift10.479.93217.877.26211.798.967010.684.6779.262.56813.172.78111.714.96611.056.570
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter420.89342.582325.9834.234112.835221.4087.20628.758397
Finansieringsomkostninger-440.145-631.892-475.431-901.834-547.211-375.293-337.661-370.133-499.111
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat12.818.67420.515.09512.758.9547.152.57110.377.2329.643.36613.096.77511.599.32210.748.386
Resultat10.514.24816.715.29410.225.7365.752.9498.112.7037.631.71710.256.3809.082.7808.269.324
Forslag til udbytte-16.337.519-5.020.000-5.020.000-2.510.000-4.016.000-3.800.000-5.000.000-4.500.000-5.000.000
Aktiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.06.2021
2019
07.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
17.02.2017
2015
31.03.2016
Kortfristede varebeholdninger7.068.3805.321.2343.696.1992.145.4171.391.0491.028.400969.8801.621.340141.560
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.451.2696.682.8138.096.8969.598.8874.260.13211.066.1714.422.73514.321.3098.280.978
Likvider4.543.872832.580596.968598.2596.001.294215.2106.681.05281.1353.584.660
Kortfristede aktiver20.063.52112.836.62712.390.06312.342.56311.652.47512.309.78112.073.66716.023.78412.007.198
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver8.688.3846.753.3703.718.6662.467.2091.843.2341.693.6811.171.2271.039.419774.291
Materielle aktiver63.820.93960.353.46861.650.98055.566.85849.153.03345.826.73335.639.38931.809.55033.007.694
Langfristede aktiver72.509.32367.106.83865.369.64658.034.06750.996.26747.520.41436.810.61632.848.96933.781.985
Aktiver92.572.84479.943.46577.759.70970.376.63062.648.74259.830.19548.884.28348.872.75345.789.183
Aktiver
14.06.2024
Passiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.06.2021
2019
07.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
17.02.2017
2015
31.03.2016
Forslag til udbytte16.337.5195.020.0005.020.0002.510.0004.016.0003.800.0005.000.0004.500.0005.000.000
Egenkapital49.025.11743.953.84939.050.99431.193.23629.586.01930.550.69427.931.20722.249.46818.127.291
Hensatte forpligtelser3.348.8242.817.4722.542.7042.225.6282.097.8802.006.1831.790.4201.648.9551.579.737
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0053.51422.3130000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.575.2681.966.3992.009.1493.618.2501.482.7691.006.0091.894.6082.970.4562.933.869
Kortfristede forpligtelser28.798.62319.070.16918.912.01820.809.30711.970.56611.201.72310.464.80714.066.31713.350.887
Gældsforpligtelser40.198.90333.172.14436.166.01136.957.76630.964.84327.273.31819.162.65624.974.33026.082.155
Forpligtelser40.198.90333.172.14436.166.01136.957.76630.964.84327.273.31819.162.65624.974.33026.082.155
Passiver92.572.84479.943.46577.759.70970.376.63062.648.74259.830.19548.884.28348.872.75345.789.183
Passiver
14.06.2024
Nøgletal
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.06.2021
2019
07.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
17.02.2017
2015
31.03.2016
Afkastningsgrad 11,3 %22,4 %15,2 %Na.17,1 %15,5 %26,9 %24,0 %24,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,4 %38,0 %26,2 %18,4 %27,4 %25,0 %36,7 %40,8 %45,6 %
Payout-ratio 155,4 %30,0 %49,1 %43,6 %49,5 %49,8 %48,8 %49,5 %60,5 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.381,0 %2.829,2 %2.481,7 %Na.1.952,6 %2.468,1 %3.901,2 %3.165,1 %2.215,3 %
Soliditestgrad 53,0 %55,0 %50,2 %44,3 %47,2 %51,1 %57,1 %45,5 %39,6 %
Likviditetsgrad 69,7 %67,3 %65,5 %59,3 %97,3 %109,9 %115,4 %113,9 %89,9 %
Resultat
14.06.2024
Gæld
14.06.2024
Årsrapport
14.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 14.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
14.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-06
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Jørgen Rasmussen Gruppen A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i slaggebehandling og sortering af magnetiske- og ikke-magnetiske metaller fra forbrændingsslagger. Selskabet afsætter endvidere restprodukter til genanvendelse i byggeprojekter overalt i Danmark.