Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-648'

Primær drift

-905'

Årets resultat

-18.546'

Aktiver

171''

Kortfristede aktiver

147''

Egenkapital

165''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
05.07.2021
2019
04.06.2020
2018
24.05.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning527.386583.315182.2712.405.4155.613.2365.434.0555.494.3975.441.366
Bruttoresultat-647.570-317.398-509.781120.652.2450002.140.448
Resultat af primær drift-904.977-559.745-676.448120.156.8001.221.1551.252.633879.859835.554
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.075.77714.933.63513.785.3924.921.3252.375.9972.409.7332.616.0022.392.002
Finansieringsomkostninger-23.968.312-6.434-30.991-605.956-4.082.938-655.293-928.507-1.427.828
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-23.797.51214.367.45613.077.953124.472.169-485.7863.007.0732.567.3541.799.728
Resultat-18.545.67812.228.05810.213.137104.910.769-518.2693.007.0732.567.3541.799.728
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
05.07.2021
2019
04.06.2020
2018
24.05.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.210.1831.233.83213.135880.032558.065614.115596.5710
Likvider547.888758.0862.396.7421.857.1271.362.3751.616.611673.1562.272.465
Kortfristede aktiver146.895.643169.196.186162.136.944172.680.73263.402.82265.243.25663.264.87063.004.393
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver23.758.13823.564.34423.316.975024.913.93925.327.08325.570.705367.267
Langfristede aktiver23.758.13823.564.34423.316.975024.913.93925.327.08325.570.70526.052.874
Aktiver170.653.781192.760.530185.453.919172.680.73288.316.76190.570.33988.835.57589.057.267
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
05.07.2021
2019
04.06.2020
2018
24.05.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital165.067.756186.134.083177.152.791167.790.12865.637.57468.958.96367.258.13365.331.341
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker0309.238412.07000000
Anden langfristet gæld00002.141.6841.979.1921.765.7561.702.788
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser5.440.8166.157.3997.651.1584.890.6045.365.21003.714.6760
Gældsforpligtelser5.586.0256.626.4478.301.1284.890.60422.679.18721.611.37621.577.44223.725.926
Forpligtelser5.586.0256.626.4478.301.1284.890.60422.679.18721.611.37621.577.44223.725.926
Passiver170.653.781192.760.530185.453.919172.680.73288.316.76190.570.33988.835.57589.057.267
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
05.07.2021
2019
04.06.2020
2018
24.05.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-0,3 %-0,4 %69,6 %1,4 %1,4 %1,0 %0,9 %
Dækningsgrad -122,8 %-54,4 %-279,7 %5.015,9 %Na.Na.Na.39,3 %
Resultatgrad -3.516,5 %2.096,3 %5.603,3 %4.361,4 %-9,2 %55,3 %46,7 %33,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,2 %6,6 %5,8 %62,5 %-0,8 %4,4 %3,8 %2,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -3,8 %-8.699,8 %-2.182,7 %19.829,3 %29,9 %191,2 %94,8 %58,5 %
Soliditestgrad 96,7 %96,6 %95,5 %97,2 %74,3 %76,1 %75,7 %73,4 %
Likviditetsgrad 2.699,9 %2.747,9 %2.119,1 %3.530,9 %1.181,7 %Na.1.703,1 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rejselegat for Matematikere for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Rejselegat for Matematikere for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Fondens formål er i henhold til vedtægterne at anvende fondens overskud til legater til udlandsrejser i studieøjemed til nyligt uddannede cand. scient. er eller cand. mag. er med matematik som hovedfag eller speciale i matematik, matematik-økonomi eller statistik samt aktuaruddannede. Fondens aktiver er primært placeret i investeringsforeningsbeviser samt en udlejningsejendom som er anskaffet i 2020.