Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

154''

Primær drift

46.978'

Årets resultat

31.666'

Aktiver

221''

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

83.056'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
19.04.2021
2019
24.04.2020
2018
26.04.2019
2017
16.04.2018
2016
06.02.2017
2015
05.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat153.500.926124.206.752106.971.27191.973.29895.980.998101.286.44672.281.4670
Resultat af primær drift46.977.91538.578.70326.299.86613.287.1646.971.074-2.282.38714.184.7349.890.659
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0-798.01100000673.538
Finansielle indtægter43.424204.834585.361593.846458.933607.540853.967906.495
Finansieringsomkostninger-4.582.351-1.887.641-2.369.274-3.702.347-3.412.326-3.068.341-2.098.2331.941.462
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat42.438.98836.097.88524.515.95310.178.6634.017.681-4.743.18812.940.4689.529.230
Resultat31.666.05327.595.55218.984.2777.857.4052.987.041-3.778.5489.590.0417.113.923
Forslag til udbytte00-20.000.000-8.000.00000-10.000.000-10.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
19.04.2021
2019
24.04.2020
2018
26.04.2019
2017
16.04.2018
2016
06.02.2017
2015
05.04.2016
Kortfristede varebeholdninger60.149.42648.317.61037.049.54637.984.59542.914.19749.960.73133.867.45428.084.363
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 57.539.37457.136.90362.008.60561.663.43953.586.89155.993.99854.367.29066.448.203
Likvider199.46410.068.575235.12977.719225.8671.326.6481.884.9621.603.664
Kortfristede aktiver000000096.136.230
Immaterielle aktiver og goodwill55.168.42811.883.7851.623.666632.0142.278.7263.925.4385.572.1476.732.542
Finansielle anlægsaktiver130.48058.622.8891.028.0001.055.6521.078.0191.075.300178.3003.118.258
Materielle aktiver47.933.59237.498.37545.574.73253.733.78657.577.91164.996.73531.264.75327.801.301
Langfristede aktiver103.232.500108.005.04948.226.39855.421.45260.934.65669.997.47337.015.20037.652.101
Aktiver221.120.764223.528.137147.519.678155.147.205157.661.611177.278.850127.134.906133.788.331
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
19.04.2021
2019
24.04.2020
2018
26.04.2019
2017
16.04.2018
2016
06.02.2017
2015
05.04.2016
Forslag til udbytte0020.000.0008.000.0000010.000.00010.000.000
Egenkapital83.056.04351.389.99043.794.43832.810.16025.705.95322.718.91225.942.84626.869.833
Hensatte forpligtelser3.618.2873.560.3933.989.5284.120.1872.949.4691.918.8292.550.3691.559.167
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld06.990.4662.330.7880000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.173.95917.233.88612.145.68113.437.71415.772.63319.949.3297.845.7496.557.463
Kortfristede forpligtelser117.074.451160.667.24990.629.928110.738.949121.681.173136.158.34083.995.44788.397.722
Gældsforpligtelser134.446.434168.577.75499.735.712118.216.858129.006.189152.641.10998.641.691105.359.331
Forpligtelser134.446.434168.577.75499.735.712118.216.858129.006.189152.641.10998.641.691105.359.331
Passiver221.120.764223.528.137147.519.678155.147.205157.661.611177.278.850127.134.906133.788.331
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
19.04.2021
2019
24.04.2020
2018
26.04.2019
2017
16.04.2018
2016
06.02.2017
2015
05.04.2016
Afkastningsgrad 21,2 %17,3 %17,8 %8,6 %4,4 %-1,3 %11,2 %7,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,1 %53,7 %43,3 %23,9 %11,6 %-16,6 %37,0 %26,5 %
Payout-ratio Na.Na.105,4 %101,8 %Na.Na.104,3 %140,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.025,2 %2.043,8 %1.110,0 %358,9 %204,3 %-74,4 %676,0 %-509,4 %
Soliditestgrad 37,6 %23,0 %29,7 %21,1 %16,3 %12,8 %20,4 %20,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.108,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for All4Labels Denmark SB A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. The Annual Report of All4Labels Denmark SB A/S for 2022 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for enterprises in reporting class C, medium-size enterprises. Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. The Annual Report is prepared consistently with the accounting principles applied last year.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for All4Labels Denmark SB A/S. Today the Board of Directors and Executive Board have discussed and approved the Annual Report of All4Labels Denmark SB A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Principal activities Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af etiketter m. v. Produkterne afsættes primært i Danmark og EU. The Company's principal activities were like in previous years production and sale of labels, etc. The products are primarily sold in Denmark and the EU.