Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

364'

Primær drift

89.519

Årets resultat

36.775

Aktiver

287'

Kortfristede aktiver

260'

Egenkapital

151'

Afkastningsgrad

31 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

191 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
09.04.2021
2019
05.05.2020
2018
20.05.2019
2017
22.05.2018
2016
26.04.2017
2015
13.04.2016
Nettoomsætning566.589232.212621.325531.517784.3801.202.617883.4181.030.198
Bruttoresultat363.528104.195527.327434.753625.900956.494667.114846.178
Resultat af primær drift89.519-70.830220.723344.34125.495290.364119.239339.560
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter-51.35659.891000000
Finansieringsomkostninger-1.388-1.139-17.811-472-876-3.343-116-131.168
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat36.775-12.078202.912115.588-453.712287.021119.123208.392
Resultat36.775-12.078202.912115.588-487.928228.57492.652143.900
Forslag til udbytte0225.000225.0000000101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
09.04.2021
2019
05.05.2020
2018
20.05.2019
2017
22.05.2018
2016
26.04.2017
2015
13.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.8490028.00016.000075.5918.000
Likvider254.621196.918441.643293.986100.197353.802658.498550.968
Kortfristede aktiver260.470196.918441.643321.986116.197353.802734.089558.968
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0000233.991682.42600
Materielle aktiver26.61226.61226.61230.48834.56138.83442.90726.612
Langfristede aktiver26.61226.61226.61230.488268.552721.26042.90726.612
Aktiver287.082223.530468.255352.474384.7491.075.062776.996585.580
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
09.04.2021
2019
05.05.2020
2018
20.05.2019
2017
22.05.2018
2016
26.04.2017
2015
13.04.2016
Forslag til udbytte0-225.000-225.0000000-101.200
Egenkapital150.981114.206126.284248.372132.784620.712392.138299.486
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser03.21259.89159.89151.49759.95667.46054.200
Kortfristede forpligtelser136.101109.324341.971104.102251.965454.350384.858286.094
Gældsforpligtelser136.101109.324341.971104.102251.965454.350384.858286.094
Forpligtelser136.101109.324341.971104.102251.965454.350384.858286.094
Passiver287.082223.530468.255352.474384.7491.075.062776.996585.580
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
09.04.2021
2019
05.05.2020
2018
20.05.2019
2017
22.05.2018
2016
26.04.2017
2015
13.04.2016
Afkastningsgrad 31,2 %-31,7 %47,1 %97,7 %6,6 %27,0 %15,3 %58,0 %
Dækningsgrad 64,2 %44,9 %84,9 %81,8 %79,8 %79,5 %75,5 %82,1 %
Resultatgrad 6,5 %-5,2 %32,7 %21,7 %-62,2 %19,0 %10,5 %14,0 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,4 %-10,6 %160,7 %46,5 %-367,5 %36,8 %23,6 %48,0 %
Payout-ratio Na.1.862,9 %-110,9 %Na.Na.Na.Na.-70,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 6.449,5 %-6.218,6 %1.239,3 %72.953,6 %2.910,4 %8.685,7 %102.792,2 %258,9 %
Soliditestgrad 52,6 %51,1 %27,0 %70,5 %34,5 %57,7 %50,5 %51,1 %
Likviditetsgrad 191,4 %180,1 %129,1 %309,3 %46,1 %77,9 %190,7 %195,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.