Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

23.974'

Primær drift

9.334'

Årets resultat

6.903'

Aktiver

37.751'

Kortfristede aktiver

37.706'

Egenkapital

7.403'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.05.2021
2019
01.09.2020
2018
11.04.2019
2017
22.03.2018
2016
18.05.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat23.974.48119.099.13917.744.14710.716.07610.429.64811.828.47112.377.701
Bruttoresultat10.430.00011.828.00012.378.0009.749.0009.260.00010.333.0006.984.000
Resultat af primær drift9.333.8098.580.9567.589.9122.356.8932.304.6432.916.3943.841.301
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter7.65700000354
Finansieringsomkostninger-432.120-386.660-805.515-764.238-729.380-743.041-631.611
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat8.909.3468.194.2966.784.3971.592.6551.575.2632.173.3533.210.044
Resultat6.902.6856.359.4365.257.6871.198.4051.199.3711.650.1482.484.093
Forslag til udbytte00-5.257.687-1.198.405-1.199.371-1.650.148-2.484.093
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.05.2021
2019
01.09.2020
2018
11.04.2019
2017
22.03.2018
2016
18.05.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger9.322.8437.107.0955.202.1754.713.6305.454.0086.446.7086.255.511
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.570.60222.257.42813.102.6868.190.3375.296.8614.937.7384.474.942
Likvider7.812.7432.545.3456.138.6904.296.7456.790.7473.709.8554.749.630
Kortfristede aktiver37.706.18831.909.86824.443.55117.200.71217.541.61615.094.30115.480.083
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver45.04879.727139.803226.949702.249972.0121.207.722
Langfristede aktiver45.04879.727139.803226.949702.249972.0121.207.722
Aktiver37.751.23631.989.59524.583.35417.427.66118.243.86516.066.31316.687.805
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.05.2021
2019
01.09.2020
2018
11.04.2019
2017
22.03.2018
2016
18.05.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte005.257.6871.198.4051.199.3711.650.1482.484.093
Egenkapital7.402.6856.859.4365.757.6871.698.4051.699.3712.150.1482.984.093
Hensatte forpligtelser00000018.554
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000259.570000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.881.0544.737.2281.330.5352.903.9143.106.8583.459.8051.151.338
Kortfristede forpligtelser30.295.67625.065.78418.746.66715.390.68616.492.49413.916.16513.685.158
Gældsforpligtelser30.348.55125.130.15918.825.66715.729.25616.544.49413.916.16513.685.158
Forpligtelser30.348.55125.130.15918.825.66715.729.25616.544.49413.916.16513.685.158
Passiver37.751.23631.989.59524.583.35417.427.66118.243.86516.066.31316.687.805
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.05.2021
2019
01.09.2020
2018
11.04.2019
2017
22.03.2018
2016
18.05.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad 24,7 %26,8 %30,9 %13,5 %12,6 %18,2 %23,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 93,2 %92,7 %91,3 %70,6 %70,6 %76,7 %83,2 %
Payout-ratio Na.Na.100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.160,0 %2.219,3 %942,2 %308,4 %316,0 %392,5 %608,2 %
Soliditestgrad 19,6 %21,4 %23,4 %9,7 %9,3 %13,4 %17,9 %
Likviditetsgrad 124,5 %127,3 %130,4 %111,8 %106,4 %108,5 %113,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for V. Meyer A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for V. Meyer A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af bygningsartikler.