Copied

2020, DKK
05.12.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

440'

Kortfristede aktiver

440'

Egenkapital

440'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
05.12.2021
Årsrapport
2020
05.12.2021
2019
07.12.2020
2018
14.12.2019
2017
05.12.2018
2016
22.12.2017
2015
11.12.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat0000000
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0000000
Resultat0000000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
05.12.2021
Årsrapport
2020
05.12.2021
2019
07.12.2020
2018
14.12.2019
2017
05.12.2018
2016
22.12.2017
2015
11.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 440.210440.210440.210440.210440.210470.710470.710
Likvider17171717171717
Kortfristede aktiver440.227440.227440.227440.227440.227470.727470.727
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver440.227440.227440.227440.227440.227470.727470.727
Aktiver
05.12.2021
Passiver
05.12.2021
Årsrapport
2020
05.12.2021
2019
07.12.2020
2018
14.12.2019
2017
05.12.2018
2016
22.12.2017
2015
11.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital440.225440.225440.225440.225440.225440.225440.225
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser2222230.50230.502
Gældsforpligtelser2222230.50230.502
Forpligtelser2222230.50230.502
Passiver440.227440.227440.227440.227440.227470.727470.727
Passiver
05.12.2021
Nøgletal
05.12.2021
Årsrapport
2020
05.12.2021
2019
07.12.2020
2018
14.12.2019
2017
05.12.2018
2016
22.12.2017
2015
11.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %93,5 %93,5 %
Likviditetsgrad 22.011.350,0 %22.011.350,0 %22.011.350,0 %22.011.350,0 %22.011.350,0 %1.543,3 %1.543,3 %
Resultat
05.12.2021
Gæld
05.12.2021
Årsrapport
05.12.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 05.12.2021)
Beretning
05.12.2021
Ingen nuværende registrering.