Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

222'

Primær drift

183'

Årets resultat

93.594

Aktiver

3.551'

Kortfristede aktiver

1.225'

Egenkapital

1.179'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

391 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat221.963214.153222.505176.972196.403219.093231.496
Resultat af primær drift182.5270194.153148.6200190.741203.144
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00001.12100
Finansieringsomkostninger-61.059-10.740-11.715-21.202-31.815-42.343-128.022
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat125.361175.061182.438127.418137.357148.398106.881
Resultat93.594136.565142.23575.253107.383114.647102.487
Forslag til udbytte-550.000000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 283.650123.75736.63902.12915.225165.910
Likvider941.8102.2811.84703.0032.362285
Kortfristede aktiver1.225.460126.03838.48605.13217.587166.195
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver2.325.9982.365.4342.393.7862.422.1382.450.4902.478.8422.507.194
Langfristede aktiver2.325.9982.365.4342.393.7862.422.1382.450.4902.478.8422.507.194
Aktiver3.551.4582.491.4722.432.2722.422.1382.455.6222.496.4292.673.389
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte550.000000000
Egenkapital1.178.9101.085.315948.751806.516731.263623.880509.232
Hensatte forpligtelser385.805389.370381.388370.665335.814325.090314.246
Langfristet gæld til banker0000129.779227.259319.362
Anden langfristet gæld35.332000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00010.00010.000000
Kortfristede forpligtelser313.182261.770293.596408.480372.199374.544535.803
Gældsforpligtelser1.986.7431.016.7871.102.1331.244.9571.388.5451.547.4591.849.911
Forpligtelser1.986.7431.016.7871.102.1331.244.9571.388.5451.547.4591.849.911
Passiver3.551.4582.491.4722.432.2722.422.1382.455.6222.496.4292.673.389
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad 5,1 %Na.8,0 %6,1 %Na.7,6 %7,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,9 %12,6 %15,0 %9,3 %14,7 %18,4 %20,1 %
Payout-ratio 587,6 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 298,9 %Na.1.657,3 %701,0 %Na.450,5 %158,7 %
Soliditestgrad 33,2 %43,6 %39,0 %33,3 %29,8 %25,0 %19,0 %
Likviditetsgrad 391,3 %48,1 %13,1 %Na.1,4 %4,7 %31,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomsselskabet Industrivej 10, Rønnede ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter t.kr. 1.710 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi 30. juni 2022 udgør t.kr. 2.326.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ejendomsselskabet Industrivej 10, Rønnede ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning og investering i erhvervslejemål.