Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.943

Primær drift

-17.143

Årets resultat

-16.140

Aktiver

89.944

Kortfristede aktiver

82.444

Egenkapital

83.256

Afkastningsgrad

-19 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.02.2022
2020
10.02.2021
2019
03.04.2020
2018
08.01.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
09.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.943-5.159-8.825-7.350-12.238-5.051-17.813-17.573
Resultat af primær drift-17.143-8.1090-7.350-12.238-5.051-17.813-63.493
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.01100002.6129.5046.322
Finansieringsomkostninger-8-265-807-568-1.340-4.26500
Andre finansielle omkostninger000000-118-199
Resultat før skat-16.140-8.374-9.632000-8.427-57.370
Resultat-16.140-8.374-9.632-7.918-13.578-6.704-8.427-57.370
Forslag til udbytte00000-40.00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.02.2022
2020
10.02.2021
2019
03.04.2020
2018
08.01.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
09.06.2016
Kortfristede varebeholdninger74.52077.107000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000001214110
Likvider2.9245.688105.022114.585122.428175.23365.45662.267
Kortfristede aktiver82.44487.795110.022119.585127.428180.245215.639206.441
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver7.50019.3007.5007.5007.5007.5007.5007.500
Langfristede aktiver7.50019.3007.5007.5007.5007.5007.5007.500
Aktiver89.944107.095117.522127.085134.928187.745223.139213.941
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.02.2022
2020
10.02.2021
2019
03.04.2020
2018
08.01.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
09.06.2016
Forslag til udbytte0000040.00000
Egenkapital83.25699.396107.770117.402125.320178.898185.602194.029
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser6.6887.6999.7529.6839.6088.84737.53719.912
Gældsforpligtelser6.6887.6999.7529.6839.6088.84737.53719.912
Forpligtelser6.6887.6999.7529.6839.6088.84737.53719.912
Passiver89.944107.095117.522127.085134.928187.745223.139213.941
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.02.2022
2020
10.02.2021
2019
03.04.2020
2018
08.01.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
09.06.2016
Afkastningsgrad -19,1 %-7,6 %Na.-5,8 %-9,1 %-2,7 %-8,0 %-29,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,4 %-8,4 %-8,9 %-6,7 %-10,8 %-3,7 %-4,5 %-29,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-596,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -214.287,5 %-3.060,0 %Na.-1.294,0 %-913,3 %-118,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 92,6 %92,8 %91,7 %92,4 %92,9 %95,3 %83,2 %90,7 %
Likviditetsgrad 1.232,7 %1.140,3 %1.128,2 %1.235,0 %1.326,3 %2.037,4 %574,5 %1.036,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Greca ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i mindre produktion og salg af spiritus.