Copied
 
 
Status: Normal
TEKNOLOGISK INNOVATION A/S
20665645
Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
TEKNOLOGISK INNOVATION A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive aktiviteter som knytter sig til udvikling af innovative idéer frem mod kommerciel udnyttelse, samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af bestyrelsesformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 29.05.2024
Status
NORMAL.
Etableret
01.01.1998 (25 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(19.03.2019)
Ansatte
0, 2009 (årsværk: 1)
0, kvt. 2. 2009 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
18.01.2024
Bruttoresultat

-7.586

Primær drift

-7.586

Årets resultat

-5.917

Aktiver

1.011'

Kortfristede aktiver

1.011'

Egenkapital

1.011'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.05.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 18.01.2024 (132 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (18.01.2024)
Årsrapport 2022 (10.02.2023)
Årsrapport 2021 (18.02.2022)
Årsrapport 2020 (17.06.2021)
Årsrapport 2019 (24.04.2020)
Årsrapport 2018 (05.04.2019)
Årsrapport 2017 (14.05.2018)
Årsrapport 2016 (04.04.2017)
Årsrapport 2015 (01.04.2016)
Statstidende
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Mikael Dahlerup Poulsen 02.06.2021 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Mikael Dahlerup Poulsen 02.06.2021 bestyrelsesmedlem
Andras Splidt 13.01.2021 bestyrelsesmedlem
Juan Antonio Farré Jové 13.01.2021 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (CVR 73233313) OPLØSTEFTERKONKURS 01.01.1998
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Teknologisk Institut (CVR 56976116) Aktiv 01.01.1998 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.