Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.196'

Primær drift

148'

Årets resultat

1.408'

Aktiver

29.615'

Kortfristede aktiver

23.526'

Egenkapital

22.048'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

426 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
04.08.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
27.03.2017
2015
18.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.195.8006.463.9855.936.0017.506.4594.259.2128.060.73611.667.48513.561.598
Resultat af primær drift148.2421.955.8851.057.2651.992.473-775.5201.108.1684.092.6995.787.301
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.272.261551.57808.83318.96842.23657.804118.629
Finansieringsomkostninger0000000-106.078
Andre finansielle omkostninger-614.762-76.684-599.097-103.664-49.595-891.184-101.683-106.078
Resultat før skat1.805.7412.430.779458.1681.897.642-806.147259.2204.048.8205.799.852
Resultat1.408.0011.895.672355.3651.479.539-629.147200.9813.143.3464.407.793
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
04.08.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
27.03.2017
2015
18.03.2016
Kortfristede varebeholdninger4.652.2301.986.8482.626.3971.666.0172.437.2317.040.4376.475.9016.825.148
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.349.1412.979.9684.245.0373.455.7366.891.75921.356.27113.443.64821.220.678
Likvider17.524.85217.916.49016.798.55017.980.18713.192.65825.286.6978.408.7856.826.024
Kortfristede aktiver23.526.22322.883.30623.669.98423.101.94022.521.64853.683.40528.328.33434.871.850
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver6.089.2405.492.8635.126.5305.211.3705.330.9695.455.1115.554.4665.823.164
Langfristede aktiver6.089.2405.492.8635.126.5305.211.3705.330.9695.455.1115.554.4665.823.164
Aktiver29.615.46328.376.16928.796.51428.313.31027.852.61759.138.51633.882.80040.695.014
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
04.08.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
27.03.2017
2015
18.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital22.047.73920.639.73818.744.06618.388.70116.909.16217.538.30917.337.32814.193.982
Hensatte forpligtelser1.407.133998.611870.696819.4621.235.000142.000142.000142.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser318.427763.699321.505342.970510.678563.2551.099.8035.022.107
Kortfristede forpligtelser5.527.4845.864.2507.731.2967.761.8798.130.78139.665.13614.353.90824.080.955
Gældsforpligtelser6.160.5916.737.8209.181.7529.105.1479.708.45541.458.20716.403.47226.359.032
Forpligtelser6.160.5916.737.8209.181.7529.105.1479.708.45541.458.20716.403.47226.359.032
Passiver29.615.46328.376.16928.796.51428.313.31027.852.61759.138.51633.882.80040.695.014
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
04.08.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
27.03.2017
2015
18.03.2016
Afkastningsgrad 0,5 %6,9 %3,7 %7,0 %-2,8 %1,9 %12,1 %14,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,4 %9,2 %1,9 %8,0 %-3,7 %1,1 %18,1 %31,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.5.455,7 %
Soliditestgrad 74,4 %72,7 %65,1 %64,9 %60,7 %29,7 %51,2 %34,9 %
Likviditetsgrad 425,6 %390,2 %306,2 %297,6 %277,0 %135,3 %197,4 %144,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year. The annual report is presented in DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Assets charged and collateralMortgage debt of DKK 873,570 to Nordea Kredit is secured by mortgage on land and buildings with a book value of DKK 6,089,240.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementThe Company purchases products in foreign currencies, mainly in EUR and USD. Similarly, the Company trades in foreign currencies with some of its larger costumers.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Strong Scandinavia A/S for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe Company’s activities comprise import, sale and marketing of digital TV, audio and video products and related accessories as well as internet and network products and computer equipment.