Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-11.953

Primær drift

-11.953

Årets resultat

517

Aktiver

395'

Kortfristede aktiver

395'

Egenkapital

48.561

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

114 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
10.05.2021
2019
27.02.2020
2018
22.05.2019
2017
31.05.2018
2016
22.05.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-11.9533.804-10.39600000
Resultat af primær drift-11.9533.804-10.39653.573-13.920-9.97800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter13.22913.96914.4681.2500000
Finansieringsomkostninger-383-897-23500-300
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat89316.8763.83754.823-13.920-9.98100
Resultat51713.13513.05542.165-12.525-7.78500
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
10.05.2021
2019
27.02.2020
2018
22.05.2019
2017
31.05.2018
2016
22.05.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 318.250344.000375.000397.250108.000128.00000
Likvider76.64954.68428.2456.02737.80931.83000
Kortfristede aktiver394.899398.684403.245403.277145.809159.83000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00003.5912.19600
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00003.5912.19600
Aktiver394.899398.684403.245403.277149.400162.02600
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
10.05.2021
2019
27.02.2020
2018
22.05.2019
2017
31.05.2018
2016
22.05.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital48.56148.04534.91021.855-20.310-7.78500
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser346.338350.639368.335381.422169.710169.81100
Gældsforpligtelser346.338350.639368.335381.422169.710169.81100
Forpligtelser346.338350.639368.335381.422169.710169.81100
Passiver394.899398.684403.245403.277149.400162.02600
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
10.05.2021
2019
27.02.2020
2018
22.05.2019
2017
31.05.2018
2016
22.05.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad -3,0 %1,0 %-2,6 %13,3 %-9,3 %-6,2 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,1 %27,3 %37,4 %192,9 %61,7 %100,0 %Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -3.120,9 %424,1 %-4.423,8 %Na.Na.-332.600,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 12,3 %12,1 %8,7 %5,4 %-13,6 %-4,8 %Na.Na.
Likviditetsgrad 114,0 %113,7 %109,5 %105,7 %85,9 %94,1 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for NemKontrol ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.