Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.407'

Primær drift

1.026'

Årets resultat

832'

Aktiver

2.914'

Kortfristede aktiver

2.914'

Egenkapital

2.480'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.05.2020
2018
04.06.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
07.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.407.038595.003815.116714.029492.682915.464653.3291.004.046
Resultat af primær drift1.025.826180.889373.898159.355-39.756420.333137.190324.326
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter3.3611.931161.2016.1797.36913.49411.397
Finansieringsomkostninger-28.843-24.399-9.670-15.307-23.643-19.055-8.676-2.048
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.000.344158.421364.244145.249-57.220408.647142.008333.675
Resultat832.391122.967283.138112.909-46.294319.816104.603248.385
Forslag til udbytte-500.000-100.000-250.000-112.0000-300.000-110.000-250.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.05.2020
2018
04.06.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
07.06.2016
Kortfristede varebeholdninger5.00027.66929.81026.72624.28227.87144.08154.206
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.385.335674.071164.406201.229162.478255.713204.493229.344
Likvider1.523.6021.262.1581.772.6121.128.6411.765.6261.757.5431.473.9871.614.290
Kortfristede aktiver2.913.9371.963.8981.966.8281.356.5961.952.3862.041.1271.722.5611.897.840
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver0593.525641.402711.580782.800826.363712.688761.547
Langfristede aktiver0593.525641.402711.580782.800826.363712.688761.547
Aktiver2.913.9372.557.4232.608.2302.068.1762.735.1862.867.4902.435.2492.659.387
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.05.2020
2018
04.06.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
07.06.2016
Forslag til udbytte500.000100.000250.000112.0000300.000110.000250.000
Egenkapital2.480.4411.748.0481.875.0821.703.9441.591.0341.937.3291.727.5121.872.909
Hensatte forpligtelser088.80094.400103.500110.814122.642115.294125.335
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00017.5000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.30889.46028.3376.5769.6987916.38878.890
Kortfristede forpligtelser433.496720.575638.748243.2321.033.338807.519592.443661.143
Gældsforpligtelser433.496720.575638.748260.7321.033.338807.519592.443661.143
Forpligtelser433.496720.575638.748260.7321.033.338807.519592.443661.143
Passiver2.913.9372.557.4232.608.2302.068.1762.735.1862.867.4902.435.2492.659.387
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.05.2020
2018
04.06.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
07.06.2016
Afkastningsgrad 35,2 %7,1 %14,3 %7,7 %-1,5 %14,7 %5,6 %12,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,6 %7,0 %15,1 %6,6 %-2,9 %16,5 %6,1 %13,3 %
Payout-ratio 60,1 %81,3 %88,3 %99,2 %Na.93,8 %105,2 %100,7 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.556,6 %741,4 %3.866,6 %1.041,1 %-168,2 %2.205,9 %1.581,3 %15.836,2 %
Soliditestgrad 85,1 %68,4 %71,9 %82,4 %58,2 %67,6 %70,9 %70,4 %
Likviditetsgrad 672,2 %272,5 %307,9 %557,7 %188,9 %252,8 %290,8 %287,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sami-Byg A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Sami-Byg A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af drive virksomhed med handel, industri, håndværk og udlejning.