Copied

Formål
HistorikStartStop
Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed, rådgivning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed29.03.201107.12.2017
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Status
HistorikStartStop
OPLØST EFTER FUSION07.12.201707.12.2017
NORMAL01.01.199606.12.2017
Ingen nuværende registrering.
Branche
HistorikStartStop
Bogføring og revision: skatterådgivning (692000)01.01.200807.12.2017
Revisions- og bogføringsvirksomhed (741200)01.01.199631.12.2007
Ingen nuværende registrering.
Revision
HistorikStartStop
false01.01.199607.12.2017
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Revisor
HistorikStartStop
Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab12.02.200407.12.2017
DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB20.08.199912.02.2004
GRE-JA A/S01.10.199620.08.1999
John Hansen.01.01.199601.10.1996
Ingen nuværende registrering.
Form
HistorikStartStop
6001.01.199607.12.2017
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
HistorikStartStop
4355050517.05.200010.03.2003
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Navne
Ingen nuværende registrering.
Binavne
HistorikStartStop
BAGSVÆRD REVISION CENTER A/S01.01.199607.12.2017
KREAVISION AF 1996 - GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB01.01.199607.12.2017
REVISIONSFIRMAET JØRGEN MORTENSEN A/S GODKENDTE REVISORER01.01.199607.12.2017
REVISORKÆDEN A/S GODKENDTE REVISORER01.01.199607.12.2017
SOLHART BUSINESS SERVICE A/S01.01.199607.12.2017
T. SOLHART REVISION A/S GODKENDTE REVISORER01.01.199607.12.2017
TAASTRUP REVISIONSKONTOR A/S GODKENDTE REVISORER01.01.199607.12.2017
TIMEVISION TAASTRUP GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB01.01.199607.12.2017
KREAVISION AF 1996 - REGISTRERET REVISONSAKTIESELSKAB01.01.199629.03.2011
REVISIONSFIRMAET JØRGEN MORTENSEN A/S, REGISTREREDE REVISORER01.01.199629.03.2011
REVISORKÆDEN A/S REGISTREREDE REVISORER01.01.199629.03.2011
T. SOLHART REVISION A/S REGISTREREDE REVISORER01.01.199629.03.2011
TAASTRUP REVISIONSKONTOR A/S REGISTREREDE REVISORER01.01.199629.03.2011
TIMEVISION TAASTRUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB01.01.199629.03.2011
DANSK REVISIONS ANSTALT AMAGER A/S, REGISTREREDE REVISORER01.01.199628.09.2007
VALLENSBÆK REVISION A/S REGISTREREDE REVISORER01.01.199628.09.2007
KREAVISION AF 1996 - REGISTRERET REVISONSAKTIESELSKAB01.01.199601.06.2005
SOLHART GRUPPEN A/S REGISTREREDE REVISORER FRR01.01.199601.06.2005
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel
HistorikStartStop
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening29.03.201107.12.2017
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Ansatte
31.03.2023
Kapital
31.03.2023
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Konklusion (revision):Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
31.03.2023
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
31.03.2023
HistorikStartStop
www.timevision.dk19.03.201007.12.2017
Virksomheden har ikke ændret Hjemmeside i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.