Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-25.051

Primær drift
Na.
Årets resultat

-250'

Aktiver

1.070'

Kortfristede aktiver

1.070'

Egenkapital

1.057'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
04.08.2021
2019
28.08.2020
2018
16.08.2019
2017
27.06.2018
2016
07.08.2017
2015
22.08.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-25.051-12.803-17.015-25.363-37.254-185.6480
Resultat af primær drift0-12.803-17.015-25.363-37.254-185.648-66.445
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00-4.884-18.948-73.832-36.718-47.204
Finansielle indtægter109.567362.693038.72558.12378.37423.248
Finansieringsomkostninger-334.654-540-4.532-8.050-47.923-148.911
Andre finansielle omkostninger00-40.2300000
Resultat før skat-250.138349.836-44.660-10.118-61.013-191.915-239.312
Resultat-250.138349.839-44.660-10.118-61.003-192.336-246.527
Forslag til udbytte-117.800-113.00000-89.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
04.08.2021
2019
28.08.2020
2018
16.08.2019
2017
27.06.2018
2016
07.08.2017
2015
22.08.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43.946152.562118.51796.5183.7995.8124.000
Likvider64.35053.57517.90038.257219.814176.679184.745
Kortfristede aktiver1.069.5881.260.675911.127952.3771.027.5831.012.7731.170.201
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver051-3.4261.45820.40794.240130.958
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver051-3.4261.45820.40794.240130.958
Aktiver1.069.5881.260.726907.701953.8351.047.9901.107.0131.301.159
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
04.08.2021
2019
28.08.2020
2018
16.08.2019
2017
27.06.2018
2016
07.08.2017
2015
22.08.2016
Forslag til udbytte117.800113.0000089.00000
Egenkapital1.056.5881.244.539894.700939.3601.038.4781.099.4811.291.817
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.000000000
Kortfristede forpligtelser13.00016.18713.00114.4759.5127.5329.342
Gældsforpligtelser13.00016.18713.00114.4759.5127.5329.342
Forpligtelser13.00016.18713.00114.4759.5127.5329.342
Passiver1.069.5881.260.726907.701953.8351.047.9901.107.0131.301.159
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
04.08.2021
2019
28.08.2020
2018
16.08.2019
2017
27.06.2018
2016
07.08.2017
2015
22.08.2016
Afkastningsgrad Na.-1,0 %-1,9 %-2,7 %-3,6 %-16,8 %-5,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -23,7 %28,1 %-5,0 %-1,1 %-5,9 %-17,5 %-19,1 %
Payout-ratio -47,1 %32,3 %Na.Na.-145,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-23.709,3 %Na.-559,6 %-462,8 %-387,4 %-44,6 %
Soliditestgrad 98,8 %98,7 %98,6 %98,5 %99,1 %99,3 %99,3 %
Likviditetsgrad 8.227,6 %7.788,2 %7.008,1 %6.579,5 %10.803,0 %13.446,3 %12.526,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for E. J. ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele og værdipapirer.