Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-2.325

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.410'

Aktiver

19.283'

Kortfristede aktiver

391'

Egenkapital

11.473'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.3254.849-17.581-17.050-16.638-16.175
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter02.379.330200.000118.8102.700131.680
Finansieringsomkostninger-165.178-91.328-18.039-97.553-211.531-91.024
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat3.384.3807.046.106-10.867.996327.4361.638.5032.077.753
Resultat3.410.0357.062.539-10.868.512352.6491.661.9682.122.534
Forslag til udbytte000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 390.6551.499.433204.256220041.009
Likvider311107.39050.29215130
Kortfristede aktiver390.9661.606.823254.548371341.009
Immaterielle aktiver og goodwill00029.619.00429.295.77527.431.803
Finansielle anlægsaktiver18.891.76615.339.88315.957.29829.989.67429.547.63527.802.473
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver18.891.76615.339.88315.957.29829.989.67429.547.63527.802.473
Aktiver19.282.73216.946.70616.211.84629.990.04529.547.63827.843.482
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital11.473.4708.063.43516.000.89627.369.40827.016.75925.354.790
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00028.75028.75128.751
Kortfristede forpligtelser7.809.2628.883.271210.9502.620.6372.530.8792.488.692
Gældsforpligtelser7.809.2628.883.271210.9502.620.6372.530.8792.488.692
Forpligtelser7.809.2628.883.271210.9502.620.6372.530.8792.488.692
Passiver19.282.73216.946.70616.211.84629.990.04529.547.63827.843.482
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,7 %87,6 %-67,9 %1,3 %6,2 %8,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 59,5 %47,6 %98,7 %91,3 %91,4 %91,1 %
Likviditetsgrad 5,0 %18,1 %120,7 %0,0 %0,0 %1,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JA Holding A/S for 2019/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsåret udgør 18 måneder og omfatter perioden 1. oktober 2019 til 31. marts 2021. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/21 er aflagt i kr.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for JA Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i besiddelse af unoterede kapitalandele i datterselskaber, samt investering i værdipapirer.