Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.502'

Primær drift

203'

Årets resultat

146'

Aktiver

3.748'

Kortfristede aktiver

3.682'

Egenkapital

2.172'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

234 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
10.06.2021
2019
03.04.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.501.7761.237.5922.393.4192.654.1823.695.2233.695.3043.664.6095.507.654
Resultat af primær drift202.697-296.68561.84228.620947.202551.720-449.928-74.619
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-6.473-19.094-19.488-32.659-30.823-30.614-46.394-80.542
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat196.224-315.77942.354-4.039916.379521.106-496.322-155.161
Resultat145.554-260.11829.792-5.545712.127403.252-386.097-122.305
Forslag til udbytte00-300.000-400.0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
10.06.2021
2019
03.04.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger407.324398.345571.168747.713740.279721.368771.449835.555
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.101.3451.476.5601.992.6301.767.5791.771.0012.398.6761.644.9392.706.414
Likvider1.173.170741.0381.086.3981.507.4862.064.5631.056.405866.388627.120
Kortfristede aktiver3.681.8392.615.9433.650.1964.022.7784.575.8434.176.4493.282.7764.169.089
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver65.71277.10889.790404.627541.556408.234863.5121.415.670
Langfristede aktiver65.71277.10889.790404.627541.556408.234863.5121.415.670
Aktiver3.747.5512.693.0513.739.9864.427.4055.117.3994.584.6834.146.2885.584.759
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
10.06.2021
2019
03.04.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00300.000400.0000000
Egenkapital2.171.9022.026.3472.586.4652.956.6742.962.2192.250.0921.846.8402.232.936
Hensatte forpligtelser00020.25712.08521.947056.008
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00039.5280000
Leverandører af varer og tjenesteydelser201.310274.164427.901597.101563.448732.043371.318891.899
Kortfristede forpligtelser1.575.649666.7041.153.5211.351.9762.041.3092.168.0422.065.0682.830.825
Gældsforpligtelser1.575.649666.7041.153.5211.450.4742.143.0952.312.6442.299.4483.295.815
Forpligtelser1.575.649666.7041.153.5211.450.4742.143.0952.312.6442.299.4483.295.815
Passiver3.747.5512.693.0513.739.9864.427.4055.117.3994.584.6834.146.2885.584.759
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
10.06.2021
2019
03.04.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 5,4 %-11,0 %1,7 %0,6 %18,5 %12,0 %-10,9 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,7 %-12,8 %1,2 %-0,2 %24,0 %17,9 %-20,9 %-5,5 %
Payout-ratio Na.Na.1.007,0 %-7.213,7 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.131,4 %-1.553,8 %317,3 %87,6 %3.073,0 %1.802,2 %-969,8 %-92,6 %
Soliditestgrad 58,0 %75,2 %69,2 %66,8 %57,9 %49,1 %44,5 %40,0 %
Likviditetsgrad 233,7 %392,4 %316,4 %297,5 %224,2 %192,6 %159,0 %147,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sign Consult ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Sign Consult ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er montage af skilte.