Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

947'

Primær drift

186'

Årets resultat

143'

Aktiver

1.381'

Kortfristede aktiver

1.054'

Egenkapital

1.041'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

310 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
15.04.2021
2019
27.03.2020
2018
17.06.2019
2017
05.06.2018
2016
28.03.2017
2015
23.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat946.608204.107-43.851559.3841.431.6695.323.4043.781.1503.675.212
Resultat af primær drift185.564-193.051026.515-39.4303.168.022918.4791.091.484
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000001.3897.08691.844
Finansieringsomkostninger-13.685-5.975-10.466-7.886-5.383-9.900-81.777-22.501
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat171.879-199.026-533.65318.629-44.8133.159.511843.7881.160.827
Resultat142.686-155.406-417.01413.053-36.7402.473.986653.906884.227
Forslag til udbytte000-1.500.0000-1.000.000-1.500.000-4.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
15.04.2021
2019
27.03.2020
2018
17.06.2019
2017
05.06.2018
2016
28.03.2017
2015
23.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000004.651
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 601.651634.052821.1702.463.1062.230.6322.244.118669.685762.228
Likvider452.450358.510311.062423.500516.0151.499.6821.782.7211.534.873
Kortfristede aktiver1.054.101992.5621.132.2322.886.6062.746.6473.743.8002.452.4064.331.794
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver327.03814.16736.820143.816623.0621.200.8471.692.7552.523.108
Langfristede aktiver327.03814.16736.820143.816623.0621.200.8471.692.7552.523.108
Aktiver1.381.1391.006.7291.169.0523.030.4223.369.7094.944.6474.145.1616.854.902
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
15.04.2021
2019
27.03.2020
2018
17.06.2019
2017
05.06.2018
2016
28.03.2017
2015
23.03.2016
Forslag til udbytte0001.500.00001.000.0001.500.0004.000.000
Egenkapital1.041.067898.3821.053.7882.970.8012.957.7483.994.4883.020.5026.366.596
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser61.65035.79433.69935.153193.766191.396198.617311.396
Kortfristede forpligtelser340.072108.347115.26459.621411.961950.1591.124.659488.306
Gældsforpligtelser340.072108.347115.26459.621411.961950.1591.124.659488.306
Forpligtelser340.072108.347115.26459.621411.961950.1591.124.659488.306
Passiver1.381.1391.006.7291.169.0523.030.4223.369.7094.944.6474.145.1616.854.902
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
15.04.2021
2019
27.03.2020
2018
17.06.2019
2017
05.06.2018
2016
28.03.2017
2015
23.03.2016
Afkastningsgrad 13,4 %-19,2 %Na.0,9 %-1,2 %64,1 %22,2 %15,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,7 %-17,3 %-39,6 %0,4 %-1,2 %61,9 %21,6 %13,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.11.491,6 %Na.40,4 %229,4 %452,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.356,0 %-3.231,0 %Na.336,2 %-732,5 %32.000,2 %1.123,2 %4.850,8 %
Soliditestgrad 75,4 %89,2 %90,1 %98,0 %87,8 %80,8 %72,9 %92,9 %
Likviditetsgrad 310,0 %916,1 %982,3 %4.841,6 %666,7 %394,0 %218,1 %887,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-01
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Speed Sport A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive arrangementer med underholdning og sport, herunder motorsport og konsulentvirksomhed i forbindelse hermed.