Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-8.125

Primær drift
Na.
Årets resultat

350'

Aktiver

2.270'

Kortfristede aktiver

2.270'

Egenkapital

2.181'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.10.2020
2018
29.10.2019
2017
13.09.2018
2016
25.09.2017
2015
08.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.125-8.249-8.125-8.751-8.875-12.938
Resultat af primær drift00000-12.938
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter458.903166.914189.106321.707159.853117.662
Finansieringsomkostninger-2.365-12.017-30.268-172.287-71.353-148.540
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat448.413146.648150.713140.66979.625-43.816
Resultat349.765114.396117.581109.71571.771-43.816
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.10.2020
2018
29.10.2019
2017
13.09.2018
2016
25.09.2017
2015
08.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0010.88554.84089.71039.713
Likvider133.22776.219151.90784.93355.869128.456
Kortfristede aktiver2.270.0801.964.2741.956.6511.931.8751.925.5601.957.364
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver2.270.0801.964.2741.956.6511.931.8751.925.5601.957.364
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.10.2020
2018
29.10.2019
2017
13.09.2018
2016
25.09.2017
2015
08.11.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital2.181.0911.941.9271.935.5311.923.7501.917.4351.946.864
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser88.98922.3478.1258.1258.12510.500
Gældsforpligtelser88.98922.34721.1208.1258.12510.500
Forpligtelser88.98922.34721.1208.1258.12510.500
Passiver2.270.0801.964.2741.956.6511.931.8751.925.5601.957.364
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.10.2020
2018
29.10.2019
2017
13.09.2018
2016
25.09.2017
2015
08.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,0 %5,9 %6,1 %5,7 %3,7 %-2,3 %
Payout-ratio 32,3 %96,7 %91,9 %96,4 %144,1 %-231,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-8,7 %
Soliditestgrad 96,1 %98,9 %98,9 %99,6 %99,6 %99,5 %
Likviditetsgrad 2.551,0 %8.789,9 %24.081,9 %23.776,9 %23.699,2 %18.641,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Ingelise Vang Andersen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.