Copied

2021, DKK
30.09.2022
Bruttoresultat

-40.717

Primær drift

-47.215

Årets resultat

-312'

Aktiver

1.110'

Kortfristede aktiver

1.099'

Egenkapital

1.075'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
30.09.2022
Årsrapport
2021
30.09.2022
2020
01.11.2021
2019
19.11.2020
2018
11.11.2019
2017
02.11.2018
2016
23.11.2017
2015
20.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-40.717-61.253-50.055-37.620-52.292-42.200-32.570
Resultat af primær drift-47.215-66.420-57.099-40.920-55.592-42.2000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter14.539316.993144.01085.983146.596163.744148.519
Finansieringsomkostninger-279.867-194.245-1.208-33.945-99.882-16.974-73.645
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-312.54356.32885.70311.118-8.878104.57042.304
Resultat-311.82443.63466.58511.118-8.878102.89842.304
Forslag til udbytte00-50.0000000
Aktiver
30.09.2022
Årsrapport
2021
30.09.2022
2020
01.11.2021
2019
19.11.2020
2018
11.11.2019
2017
02.11.2018
2016
23.11.2017
2015
20.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.6288.6324.1924.1615.6438.3413.517
Likvider16.693154.02265.31989.40839.39093.733105.908
Kortfristede aktiver1.098.7811.422.3531.414.0681.325.0641.312.3181.334.3941.229.825
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver10.93317.4316.5999.89913.19900
Langfristede aktiver10.93317.4316.5999.89913.19900
Aktiver1.109.7141.439.7841.420.6671.334.9631.325.5171.334.3941.229.825
Aktiver
30.09.2022
Passiver
30.09.2022
Årsrapport
2021
30.09.2022
2020
01.11.2021
2019
19.11.2020
2018
11.11.2019
2017
02.11.2018
2016
23.11.2017
2015
20.11.2016
Forslag til udbytte0050.0000000
Egenkapital1.075.3591.387.1831.393.5481.326.9631.315.8451.324.7241.221.825
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser34.35539.9078.0018.0009.6727.9988.000
Gældsforpligtelser34.35552.60127.1198.0009.6729.6708.000
Forpligtelser34.35552.60127.1198.0009.6729.6708.000
Passiver1.109.7141.439.7841.420.6671.334.9631.325.5171.334.3941.229.825
Passiver
30.09.2022
Nøgletal
30.09.2022
Årsrapport
2021
30.09.2022
2020
01.11.2021
2019
19.11.2020
2018
11.11.2019
2017
02.11.2018
2016
23.11.2017
2015
20.11.2016
Afkastningsgrad -4,3 %-4,6 %-4,0 %-3,1 %-4,2 %-3,2 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -29,0 %3,1 %4,8 %0,8 %-0,7 %7,8 %3,5 %
Payout-ratio Na.Na.75,1 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -16,9 %-34,2 %-4.726,7 %-120,5 %-55,7 %-248,6 %Na.
Soliditestgrad 96,9 %96,3 %98,1 %99,4 %99,3 %99,3 %99,3 %
Likviditetsgrad 3.198,3 %3.564,2 %17.673,6 %16.563,3 %13.568,2 %16.684,1 %15.372,8 %
Resultat
30.09.2022
Gæld
30.09.2022
Årsrapport
30.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 30.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JENS OLE KORCH ANPARTSSELSKAB for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Beretning
30.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for JENS OLE KORCH ANPARTSSELSKAB.