Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

4.697'

Primær drift

4.063'

Årets resultat

3.077'

Aktiver

24.452'

Kortfristede aktiver

10.980'

Egenkapital

12.810'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

412 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Nettoomsætning6.150.5436.821.2027.508.3646.555.5626.111.5805.838.252
Bruttoresultat4.696.732000000
Resultat af primær drift4.062.7005.127.8606.256.4497.154.9294.898.9344.468.7044.433.659
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000000130
Finansieringsomkostninger-116.589-148.251-187.569-212.155-204.044-213.105-473.917
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.946.1114.979.6096.068.8806.942.7744.694.8904.255.5993.959.872
Resultat3.076.9483.883.6244.733.4235.414.7563.692.9593.351.4963.059.037
Forslag til udbytte-3.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.0000-4.000.000-4.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.970.54211.877.81713.003.97312.470.1086.977.28420.730.17120.772.976
Likvider9.8899.91249.90984250.5271.5852.536
Kortfristede aktiver10.980.43111.887.72913.053.88212.470.9507.027.81120.731.75620.775.512
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver13.471.08613.251.26313.616.85514.064.32529.405.02527.887.26029.415.075
Langfristede aktiver13.471.08613.251.26313.616.85514.064.32529.405.02527.887.26029.415.075
Aktiver24.451.51725.138.99226.670.73726.535.27536.432.83648.619.01650.190.587
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Forslag til udbytte3.000.0004.000.0004.000.0004.000.00004.000.0004.000.000
Egenkapital12.809.68312.479.45212.167.09511.482.60519.641.86431.593.00031.988.205
Hensatte forpligtelser1.440.8381.543.8571.624.1961.704.2404.020.6473.697.3164.041.504
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.3330135.26115.00019.10423.13622.321
Kortfristede forpligtelser2.663.0552.896.1354.034.1023.864.7892.690.2942.619.7572.839.435
Gældsforpligtelser10.200.99611.115.68312.879.44613.348.43012.770.32513.328.70014.160.878
Forpligtelser10.200.99611.115.68312.879.44613.348.43012.770.32513.328.70014.160.878
Passiver24.451.51725.138.99226.670.73726.535.27536.432.83648.619.01650.190.587
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Afkastningsgrad 16,6 %20,4 %23,5 %27,0 %13,4 %9,2 %8,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.63,1 %69,4 %72,1 %56,3 %54,8 %52,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,0 %31,1 %38,9 %47,2 %18,8 %10,6 %9,6 %
Payout-ratio 97,5 %103,0 %84,5 %73,9 %Na.119,3 %130,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.484,6 %3.458,9 %3.335,5 %3.372,5 %2.400,9 %2.096,9 %935,5 %
Soliditestgrad 52,4 %49,6 %45,6 %43,3 %53,9 %65,0 %63,7 %
Likviditetsgrad 412,3 %410,5 %323,6 %322,7 %261,2 %791,4 %731,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.11.2021- 31.10.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. november 2021 - 31. oktober 2022 for ANDERSEN MOTORS EJENDOMME A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Ledelsesberetningen indeholder, efter vor opfattelse, en retvisende redegørelse for de forhold den omhandler. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.