Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-207'

Primær drift

-225'

Årets resultat

-240'

Aktiver

124'

Kortfristede aktiver

102'

Egenkapital

-452'

Afkastningsgrad

-181 %

Soliditetsgrad

-364 %

Likviditetsgrad

57 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
12.03.2021
2018
25.02.2020
2017
22.01.2019
2016
06.03.2018
2015
09.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-206.925-271.582688.481248.330598.706943.381588.239
Resultat af primær drift-224.828-259.269294.410-131.993156.382283.491-325.392
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter001.9933842.8064.3704.806
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-14.750-16.149-16.173-25.902-22.176-26.264-23.251
Resultat før skat-239.578-275.418280.230-157.511137.012261.597-343.837
Resultat-239.578-275.418280.230-245.554105.877203.029-268.787
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
12.03.2021
2018
25.02.2020
2017
22.01.2019
2016
06.03.2018
2015
09.03.2017
Kortfristede varebeholdninger65.34765.34750.87383.81957.57061.74254.250
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36.192149.628197.033222.503770.389409.709363.017
Likvider090.358293.1380026.4520
Kortfristede aktiver101.539305.333541.044306.322827.959497.903417.267
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver22.69140.59458.49676.40135.1358.24619.246
Langfristede aktiver22.69140.59458.49676.40135.1358.24619.246
Aktiver124.230345.927599.540382.723863.094506.149436.513
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
12.03.2021
2018
25.02.2020
2017
22.01.2019
2016
06.03.2018
2015
09.03.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-451.739-212.16263.256-216.97428.580-77.296-280.326
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0035.7000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.000107.59490.693111.58385.71575.706132.909
Kortfristede forpligtelser178.248107.599329.323599.697834.514583.445716.839
Gældsforpligtelser575.969558.089536.284599.697834.514583.445716.839
Forpligtelser575.969558.089536.284599.697834.514583.445716.839
Passiver124.230345.927599.540382.723863.094506.149436.513
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
12.03.2021
2018
25.02.2020
2017
22.01.2019
2016
06.03.2018
2015
09.03.2017
Afkastningsgrad -181,0 %-74,9 %49,1 %-34,5 %18,1 %56,0 %-74,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,0 %129,8 %443,0 %113,2 %370,5 %-262,7 %95,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -363,6 %-61,3 %10,6 %-56,7 %3,3 %-15,3 %-64,2 %
Likviditetsgrad 57,0 %283,8 %164,3 %51,1 %99,2 %85,3 %58,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Snedker- og Tømrerfirma Hans Rasmussen A/S for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for SNEDKER- OG TØMRERFIRMA HANS RASMUSSEN A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive tømrervirksomhed og anden industri.