Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

7.108'

Primær drift

1.404'

Årets resultat

1.119'

Aktiver

6.868'

Kortfristede aktiver

6.504'

Egenkapital

4.693'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

299 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
29.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.108.0196.123.0016.672.2329.814.02111.289.8818.946.78410.284.230
Resultat af primær drift1.404.468283.472430.1261.564.3772.456.5561.007.7651.821.553
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00001.17206.924
Finansieringsomkostninger-10.313-14.869-5.701-1.711-1.927-5.325-581
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.394.155268.603424.4251.562.6662.455.8011.002.4401.827.896
Resultat1.118.929237.625370.9631.261.0901.972.395815.5281.461.926
Forslag til udbytte-1.800.00000-1.380.000-1.450.000-800.411-1.460.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
29.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Kortfristede varebeholdninger5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.674.3864.611.3833.352.2515.198.0906.205.9024.053.0214.299.122
Likvider1.824.3361.471.1342.058.337861.351765.1201.376.0091.865.870
Kortfristede aktiver6.503.7226.087.5175.415.5886.064.4416.976.0225.434.0306.169.992
Immaterielle aktiver og goodwill00000031.000
Finansielle anlægsaktiver298.136298.136291.441291.441304.241304.241291.656
Materielle aktiver66.000142.000183.000354.000362.000287.000582.000
Langfristede aktiver364.136440.136474.441645.441666.241591.241904.656
Aktiver6.867.8586.527.6535.890.0296.709.8827.642.2636.025.2717.074.648
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
29.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Forslag til udbytte1.800.000001.380.0001.450.000800.4111.460.000
Egenkapital4.693.1163.574.1873.336.5624.345.5994.534.5093.633.0504.277.522
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser509.363410.199441.769456.978768.057647.419563.829
Kortfristede forpligtelser2.174.7422.953.4662.553.4672.364.2833.107.7542.392.2212.797.126
Gældsforpligtelser2.174.7422.953.4662.553.4672.364.2833.107.7542.392.2212.797.126
Forpligtelser2.174.7422.953.4662.553.4672.364.2833.107.7542.392.2212.797.126
Passiver6.867.8586.527.6535.890.0296.709.8827.642.2636.025.2717.074.648
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
29.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Afkastningsgrad 20,4 %4,3 %7,3 %23,3 %32,1 %16,7 %25,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,8 %6,6 %11,1 %29,0 %43,5 %22,4 %34,2 %
Payout-ratio 160,9 %Na.Na.109,4 %73,5 %98,1 %99,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 13.618,4 %1.906,5 %7.544,7 %91.430,6 %127.480,9 %18.925,2 %313.520,3 %
Soliditestgrad 68,3 %54,8 %56,6 %64,8 %59,3 %60,3 %60,5 %
Likviditetsgrad 299,1 %206,1 %212,1 %256,5 %224,5 %227,2 %220,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Merrild Fotografi ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerheder.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Merrild Fotografi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at drive fotografisk virksomhed samt forestå dermed tilknyttede aktiviteter.