Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

743'

Primær drift

206'

Årets resultat

175'

Aktiver

831'

Kortfristede aktiver

796'

Egenkapital

500'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

275 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
30.07.2020
2018
20.06.2019
2017
26.09.2018
2016
12.09.2017
2015
20.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat742.791644.168581.371497.003426.200398.237389.030
Resultat af primær drift206.336221.33288.862122.33731.10524.929-14.466
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00000555700
Finansieringsomkostninger-15.309-25.442-28.246-34.386-37.666-42.175-39.990
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat191.027195.89060.61687.951-6.561-16.691-53.756
Resultat175.358171.07160.61687.9516.507-13.919-51.160
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
30.07.2020
2018
20.06.2019
2017
26.09.2018
2016
12.09.2017
2015
20.09.2016
Kortfristede varebeholdninger364.609364.100353.903383.580310.883518.595462.925
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 361.910397.810468.874354.719458.605463.890538.679
Likvider69.5561.263.802772.636796.3791.075.241950.028921.467
Kortfristede aktiver796.0752.025.7121.595.4131.534.6781.844.7291.932.5131.923.071
Immaterielle aktiver og goodwill0116.633233.266349.899349.899328.996321.309
Finansielle anlægsaktiver34.80049.05049.05014.25014.25014.25014.250
Materielle aktiver0000007.925
Langfristede aktiver34.800165.683282.316364.149364.149343.246343.484
Aktiver830.8752.191.3951.877.7291.898.8272.208.8782.275.7592.266.555
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
30.07.2020
2018
20.06.2019
2017
26.09.2018
2016
12.09.2017
2015
20.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital500.0001.410.9491.239.8771.179.2621.091.3111.084.8061.098.728
Hensatte forpligtelser1.37025.23700000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser121.450303.207149.325165.743292.387268.607286.229
Kortfristede forpligtelser289.969755.209637.852719.5651.117.5671.190.9531.155.101
Gældsforpligtelser329.505755.209637.852719.5651.117.5671.190.9531.167.827
Forpligtelser329.505755.209637.852719.5651.117.5671.190.9531.167.827
Passiver830.8752.191.3951.877.7291.898.8272.208.8782.275.7592.266.555
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
30.07.2020
2018
20.06.2019
2017
26.09.2018
2016
12.09.2017
2015
20.09.2016
Afkastningsgrad 24,8 %10,1 %4,7 %6,4 %1,4 %1,1 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,1 %12,1 %4,9 %7,5 %0,6 %-1,3 %-4,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.347,8 %869,9 %314,6 %355,8 %82,6 %59,1 %-36,2 %
Soliditestgrad 60,2 %64,4 %66,0 %62,1 %49,4 %47,7 %48,5 %
Likviditetsgrad 274,5 %268,2 %250,1 %213,3 %165,1 %162,3 %166,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for C. L. Optik A/S for 2020/2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022 for C. L. Optik A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består af drive handel, agentur- og grossistvirksomhed samt import og eksport af varer.