Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-1.122'

Primær drift

-2.626'

Årets resultat

-2.801'

Aktiver

412'

Kortfristede aktiver

412'

Egenkapital

-2.657'

Afkastningsgrad

-637 %

Soliditetsgrad

-645 %

Likviditetsgrad

13 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
05.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.121.9951.393.6361.980.3352.992.0293.647.4694.914.0834.718.793
Resultat af primær drift-2.626.035-503.019-503.929-539.91218.785875.763106.327
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter6.261101.685240.835125.574183.513216.532474.175
Finansieringsomkostninger-84.604-124.220-89.908-85.730-201.116-105.398-92.285
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-2.701.028-525.554-353.002-500.0681.182986.897488.217
Resultat-2.801.028-425.554-508.096-390.380728769.287380.608
Forslag til udbytte00000-760.000-380.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
05.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger03.126.8653.152.9453.771.1182.838.6532.371.0782.185.292
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 388.589869.019712.5021.423.2391.655.9722.061.7862.135.264
Likvider23.358250.249201.378396.051402.2051.022.8051.576.830
Kortfristede aktiver411.9474.246.1334.066.8255.590.4084.896.8305.455.6695.897.386
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver065.91165.91165.91165.91165.91165.911
Materielle aktiver0132.65028.254126.886265.364452.751283.830
Langfristede aktiver0198.56194.165192.797331.275518.662349.741
Aktiver411.9474.444.6944.160.9905.783.2055.228.1055.974.3316.247.127
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
05.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Forslag til udbytte00000760.000380.000
Egenkapital-2.656.855144.173569.7281.077.8241.468.2042.227.4761.838.189
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser087.063242.132854.527818.7221.062.783486.221
Kortfristede forpligtelser3.068.8024.300.5213.591.2624.705.3813.759.9013.746.8554.408.938
Gældsforpligtelser3.068.8024.300.5213.591.2624.705.3813.759.9013.746.8554.408.938
Forpligtelser3.068.8024.300.5213.591.2624.705.3813.759.9013.746.8554.408.938
Passiver411.9474.444.6944.160.9905.783.2055.228.1055.974.3316.247.127
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.07.2021
2019
05.10.2020
2018
21.06.2019
2017
28.06.2018
2016
16.06.2017
2015
21.06.2016
Afkastningsgrad -637,5 %-11,3 %-12,1 %-9,3 %0,4 %14,7 %1,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 105,4 %-295,2 %-89,2 %-36,2 %0,0 %34,5 %20,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.98,8 %99,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -3.103,9 %-404,9 %-560,5 %-629,8 %9,3 %830,9 %115,2 %
Soliditestgrad -645,0 %3,2 %13,7 %18,6 %28,1 %37,3 %29,4 %
Likviditetsgrad 13,4 %98,7 %113,2 %118,8 %130,2 %145,6 %133,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bastex ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Bastex ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten består i engrosvirksomhed, handel, import og eksport med beklædningsgenstande.