Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.029'

Primær drift

47.735

Årets resultat

-517

Aktiver

2.286'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

989'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
26.01.2021
2019
14.02.2020
2018
30.01.2019
2017
14.02.2018
2016
06.02.2017
2015
02.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.029.1101.439.8641.347.3211.107.4311.237.7651.604.2851.615.2110
Resultat af primær drift47.735371.453422.530125.810296.579424.198396.280599.660
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter006531.67403.0246603.368
Finansieringsomkostninger-32.064-25.884-16.333-1.543-1.649-58.918105.1847.729
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat15.671345.569406.850125.941294.930368.304291.756595.299
Resultat-517256.124309.39493.101233.227273.492221.684447.225
Forslag til udbytte0-300.000-300.000-320.000-230.000-300.000-300.000-300.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
26.01.2021
2019
14.02.2020
2018
30.01.2019
2017
14.02.2018
2016
06.02.2017
2015
02.02.2016
Kortfristede varebeholdninger341.997420.999321.483308.390369.737420.002440.007403.997
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 191.614309.123197.051286.258550.443292.608275.446403.245
Likvider226.744560.711788.207510.583416.112402.950505.797517.526
Kortfristede aktiver00000001.324.768
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.525.4081.422.7491.565.772626.536768.3911.054.4723.836.516921.921
Langfristede aktiver1.525.4081.422.7491.565.772626.536768.3911.054.4723.836.516921.921
Aktiver2.285.7632.713.5822.872.5131.731.7672.104.6832.170.0325.057.7662.246.689
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
26.01.2021
2019
14.02.2020
2018
30.01.2019
2017
14.02.2018
2016
06.02.2017
2015
02.02.2016
Forslag til udbytte0300.000300.000320.000230.000300.000300.000300.000
Egenkapital988.7461.289.2621.333.1381.343.7431.480.6421.547.4151.573.9231.652.239
Hensatte forpligtelser19.0007.00016.00022.00033.00041.00033.00046.000
Langfristet gæld til banker0000002.100.0000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser158.776155.374103.24149.886108.802136.178136.112108.070
Kortfristede forpligtelser1.267.8291.401.8241.508.110366.024591.041581.6171.350.843548.450
Gældsforpligtelser1.278.0171.417.3201.523.375366.024591.041581.6173.450.843548.450
Forpligtelser1.278.0171.417.3201.523.375366.024591.041581.6173.450.843548.450
Passiver2.285.7632.713.5822.872.5131.731.7672.104.6832.170.0325.057.7662.246.689
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
26.01.2021
2019
14.02.2020
2018
30.01.2019
2017
14.02.2018
2016
06.02.2017
2015
02.02.2016
Afkastningsgrad 2,1 %13,7 %14,7 %7,3 %14,1 %19,5 %7,8 %26,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,1 %19,9 %23,2 %6,9 %15,8 %17,7 %14,1 %27,1 %
Payout-ratio Na.117,1 %97,0 %343,7 %98,6 %109,7 %135,3 %67,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 148,9 %1.435,1 %2.587,0 %8.153,6 %17.985,4 %720,0 %-376,7 %-7.758,6 %
Soliditestgrad 43,3 %47,5 %46,4 %77,6 %70,3 %71,3 %31,1 %73,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.241,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for H. O. Jensen Plasticposefabrik ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for H. O. Jensen Plasticposefabrik ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er i lighed med tidligere år fabrikation og salg af plasticposer mv.