Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

4.630'

Primær drift

2.903'

Årets resultat

2.372'

Aktiver

5.926'

Kortfristede aktiver

4.596'

Egenkapital

3.539'

Afkastningsgrad

49 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

197 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.11.2021
2019
08.10.2020
2018
05.11.2019
2017
15.10.2018
2016
14.09.2017
2015
20.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.630.2153.676.9872.542.0062.577.8732.928.4132.881.6562.787.101
Resultat af primær drift2.903.4792.201.1881.326.6441.460.6471.270.8151.041.5791.244.781
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter12.33909.54552602633.081
Finansieringsomkostninger0000-26.84600
Andre finansielle omkostninger-18.960-24.870-33.678-48.7370-29.885-197
Resultat før skat3.045.2712.289.3421.394.1501.429.4061.243.96900
Resultat2.372.2251.779.9951.081.9681.105.203970.313788.938973.155
Forslag til udbytte-1.500.000-1.300.000-896.000-1.105.000-970.000-1.385.000-1.000.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.11.2021
2019
08.10.2020
2018
05.11.2019
2017
15.10.2018
2016
14.09.2017
2015
20.09.2016
Kortfristede varebeholdninger736.015694.019536.103551.301623.592634.169733.072
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.859.7313.983.0012.743.3442.253.019685.569768.408700.802
Likvider009.2582736.6931.525.730923.389
Kortfristede aktiver4.595.7464.677.0203.288.7052.804.3222.045.8542.928.3072.357.263
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver90.00045.00045.00050.00075.00075.00075.000
Materielle aktiver1.240.647555.44994.20719.997718.928981.3801.313.619
Langfristede aktiver1.330.647600.449139.20769.997793.9281.056.3801.388.619
Aktiver5.926.3935.277.4693.427.9122.874.3192.839.7823.984.6873.745.882
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.11.2021
2019
08.10.2020
2018
05.11.2019
2017
15.10.2018
2016
14.09.2017
2015
20.09.2016
Forslag til udbytte1.500.0001.300.000896.0001.105.000970.0001.385.0001.000.000
Egenkapital3.538.7612.466.5361.582.5411.605.5731.470.3691.885.0562.096.118
Hensatte forpligtelser04.1692.037033.59449.81067.537
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser710.417384.754259.291224.657146.178165.950225.279
Kortfristede forpligtelser2.335.9292.721.8161.843.3341.268.7461.045.9471.809.0751.372.765
Gældsforpligtelser2.387.6322.806.7641.843.3341.268.7461.335.8192.049.8211.582.227
Forpligtelser2.387.6322.806.7641.843.3341.268.7461.335.8192.049.8211.582.227
Passiver5.926.3935.277.4693.427.9122.874.3192.839.7823.984.6873.745.882
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.11.2021
2019
08.10.2020
2018
05.11.2019
2017
15.10.2018
2016
14.09.2017
2015
20.09.2016
Afkastningsgrad 49,0 %41,7 %38,7 %50,8 %44,8 %26,1 %33,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 67,0 %72,2 %68,4 %68,8 %66,0 %41,9 %46,4 %
Payout-ratio 63,2 %73,0 %82,8 %100,0 %100,0 %175,6 %102,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.4.733,7 %Na.Na.
Soliditestgrad 59,7 %46,7 %46,2 %55,9 %51,8 %47,3 %56,0 %
Likviditetsgrad 196,7 %171,8 %178,4 %221,0 %195,6 %161,9 %171,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Jøva Beslag A/S for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for engagementet med Vestjysk Bank A/S, Viborg er der stillet følgende sikkerheder:Virksomhedspant på kr. 1.000.000
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Jøva Beslag A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive handel, industri og håndværkervirksomhed og andet hermed beslægtet virksomhed.