Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.296

Primær drift

4.167

Årets resultat

2.562

Aktiver

1.145'

Kortfristede aktiver

224'

Egenkapital

533'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

37 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.09.2021
2019
16.12.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
09.10.2017
2015
04.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.29694.354-22.6631.296-22.505665.1492.546.726
Resultat af primær drift4.1670-276.853-90.008-129.238548.6922.425.462
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.79223.10724.77828.12441.52616.22011.622
Finansieringsomkostninger-20.403-19.190-15.971-55.774-104.670-60.106-9.514
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.556-172.669-268.046-117.658-192.382504.8062.440.857
Resultat2.562-134.837-209.017-91.658-155.382393.2221.903.691
Forslag til udbytte00000-400.000-1.900.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.09.2021
2019
16.12.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
09.10.2017
2015
04.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000020.2690
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 140.67963.328111.271208.20681.28681.322109.113
Likvider23.13982.84458.245370.8312.913.3903.653.3923.212.802
Kortfristede aktiver223.828204.395219.215634.3533.038.2373.754.9833.321.915
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000
Materielle aktiver421.331422.531423.73193.83193.831102.681111.531
Langfristede aktiver921.331922.531923.731593.831593.831602.681611.531
Aktiver1.145.1591.126.9261.142.9461.228.1843.632.0684.357.6643.933.446
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.09.2021
2019
16.12.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
09.10.2017
2015
04.10.2016
Forslag til udbytte00000400.0001.900.000
Egenkapital532.605530.043664.880873.897965.5551.520.9373.027.715
Hensatte forpligtelser14.50614.70000017.000336.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser42.67231.09231.20733.35333.630106.27687.258
Kortfristede forpligtelser598.048582.183478.066354.2872.666.5132.819.727569.731
Gældsforpligtelser598.048582.183478.066354.2872.666.5132.819.727569.731
Forpligtelser598.048582.183478.066354.2872.666.5132.819.727569.731
Passiver1.145.1591.126.9261.142.9461.228.1843.632.0684.357.6643.933.446
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.09.2021
2019
16.12.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
09.10.2017
2015
04.10.2016
Afkastningsgrad 0,4 %Na.-24,2 %-7,3 %-3,6 %12,6 %61,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,5 %-25,4 %-31,4 %-10,5 %-16,1 %25,9 %62,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.101,7 %99,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 20,4 %Na.-1.733,5 %-161,4 %-123,5 %912,9 %25.493,6 %
Soliditestgrad 46,5 %47,0 %58,2 %71,2 %26,6 %34,9 %77,0 %
Likviditetsgrad 37,4 %35,1 %45,9 %179,1 %113,9 %133,2 %583,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 21 - 30. 04. 22 for KTH Tools A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i i underleverandørarbejde med forarbejdning og slibning indenfor jern- og metalindustrien, forhandling af slibematerialer samt ejendomsudleje.