Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DE BØJEDE SØM I/S
11916309
Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DE BØJEDE SØM I/S er aktiv indenfor Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 12.08.2020
Status
Aktiv.
Etableret
17.02.1988 (32 år)
Form
Interessentskab (I/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2012 (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
12.08.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Leif Emil Jacobsen 01.02.2011 50,00-66,66% 50,00 %
Morten Nielsen 17.02.1988 50,00-66,66% 50,00 %
Legale ejere
Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/Person Dato
Leif Emil Jacobsen 01.02.2011
Morten Nielsen 17.02.1988
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Kontaktoplysninger Årsbeskæftigelse Interessenter
Reelle ejere Hovedbranche Navne Virksomhedsform
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2017-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2017-02-24)

Den 2017-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-02-24)

Kontaktoplysninger

Den 2017-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tubamorten@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-24)

Årsbeskæftigelse

Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)

Årsbeskæftigelse

Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)

Interessenter

Den 2011-02-01 tilføjes Interessenter: Leif Emil Jacobsen (offentliggjort 2011-02-09)

Reelle ejere

Den 2011-02-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Emil Jacobsen (offentliggjort 2018-01-25)

Interessenter

Den 2011-01-30 fjernes Interessenter: Henning Verner Jensen (offentliggjort 1999-10-16)

Beliggenhedsadresse

Den 2011-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-02-24)

Den 2011-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmelyparken 3, 1. TV., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-20)

Hovedbranche

Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2004-11-16)

Interessenter

Den 2007-08-30 fjernes Interessenter: Jørn Georg Loland (offentliggjort 1999-10-16)

Hovedbranche

Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2004-11-16)

Hovedbranche

Den 2004-10-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)

Hovedbranche

Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)

Hovedbranche

Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)

Beliggenhedsadresse

Den 1988-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmelyparken 3, 1. TV., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 1988-02-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)

Interessenter

Den 1988-02-17 tilføjes Interessenter: Morten Nielsen, Jørn Georg Loland, Henning Verner Jensen (offentliggjort 1999-10-16)

Reelle ejere

Den 1988-02-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Nielsen (offentliggjort 2018-01-25)

Virksomhedsform

Den 1988-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Leif Emil Jacobsen 01.02.2011 50,00-66,66% 50,00 %
Morten Nielsen 17.02.1988 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900).
Sidst opdateret den 20.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (4607 dage).
Historik Start Stop
Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900) 01.01.2008
Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (913340) 01.11.2004 31.12.2007
Anden forretningsservice i.a.n (748790) 01.01.2003 31.10.2004
Anden forretningsservice i.a.n (748490) 17.02.1988 31.12.2002
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
30.
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.02.1988 (11865 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
tubamorten@hotmail.com.
Sidst opdateret den 24.02.2017 og angivet som gældende fra 24.02.2017 (1265 dage).
Ingen historik.
Telefon
Historik Start Stop
56131075 28.01.2011 23.02.2017
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ansatte
12.08.2020
Kapital
12.08.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
12.08.2020
0 % kvinder
Konkurser
12.08.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
12.08.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Morten Nielsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Leif Emil Jacobsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Jørn Georg Loland (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Henning Verner Jensen (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
12.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Henning Verner Jensen 10.04.2000
Jørn Georg Loland 13.10.2008
Leif Emil Jacobsen 10.02.2011 Diget 5, 2600 Glostrup
Morten Nielsen 01.12.2016 Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup
Ikke aktive
01.12.2016
Deltager Dato Adresse
På adressen
12.08.2020
Nuværende adresse:
Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup
Aktive virksomheder: (1) CVR Status Branche
DE BØJEDE SØM I/S 11916309 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Personer: (1)
Morten Nielsen
Flytninger
Nuværende adresse:
Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup
Dato Afstand Fra Til
28.01.2011 1,91 (km) Elmelyparken 3A, 2680 Solrød Strand Solrød Byvej 7, 2680 Solrød Strand
24.02.2017 12,94 (km) Solrød Byvej 7, 2680 Solrød Strand Ramsøbakken 24, 4621 Gadstrup
Lignende navne
DE BØJEDE SØM I/S.
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.02.1988 (11865 dage).
Lignende navne CVR
Debtor A/S 34079137
DebutLand IVS 38875752
DE Bygningsfornyelse ApS 40500057
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S 34081972
DE BØJEDE SØM I/S 11916309
De bæredygtige - BKKD 40223568
De Bønneløse 40702695
DEC-ISLON Holding ApS 38800922
DEC 12877781
Deca A/S 69834728
Relationer
12.08.2020
Relationer
12.08.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Morten Nielsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 0 0 0 1
Leif Emil Jacobsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 0 0 0 1
Jørn Georg Loland (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 0 0 0 2
Henning Verner Jensen (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 0 0 0 1
Pct. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
12.08.2020
Erfarenhed
12.08.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Morten Nielsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 1 1
Leif Emil Jacobsen (virk.: 1)
Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 1 1
Jørn Georg Loland (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 2 0
Henning Verner Jensen (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 1 0
Sum 0 0 5 2
Pct. 0 % 0 % 71 % 29 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
12.08.2020
Detektor
12.08.2020
Område Kommentar
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Kontaktoplysning Virksomheden har angivet Kontaktoplysninger. Virksomhedens gældende Kontaktoplysninger er OK. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger for nylig. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Kontaktoplysninger der kan analyseres.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Virksomheden har ikke angivet Virksomhedsstatus. Virksomheden skal have et gældende Virksomhedsstatus. Ingen nylige ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres.
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.
Virksomhedsform Virksomheden har angivet Virksomhedsform. Virksomhedens gældende Virksomhedsform er OK. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform for nylig. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Virksomhedsform der kan analyseres.