Copied
 
Status: Problemer!
TIE RACK (DENMARK) A/S
11755291
Ny Vestergade 17, 1471 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
TIE RACK (DENMARK) A/S er aktiv indenfor Tøjforretninger (477110).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 30.10.2020
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
01.12.1987 (32 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2015 (årsværk: 1)
0, kvt. 1. 2015 (årsværk: 3)
7, mdr. 2. 2015 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
30.10.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
30.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.