Copied
 
Status: Problemer!
MONTALVO A/S
11744508
Gl. Skartved 5, 6091 Bjert
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
MONTALVO A/S er aktiv indenfor Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (265100).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Oplysninger
Dato: 28.10.2020
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
02.11.1987 (32 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2010 (årsværk: 3)
1, kvt. 2. 2010 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
28.10.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
28.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.