Copied
 
Status: Normal
VATEFO ApS
11742343
Baggersgade 1 2. tv., 5800 Nyborg
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
VATEFO ApS er aktiv indenfor Investeringsselskaber (643030). Selskabets formål er at drive økonomisk rådgivningsvirksomhed herunder investerings- og finansieringsrådgivning, skatte- og regnskabsmæssig rådgivning samt edb rådgivning, eje og administrere faste ejendomme, investerings- og finansieringsvirksomhed samt handel og dermed beslægtet virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse med selskabets formål. Selskabets formål er endvidere at eje aktier og kapitalandele i selskaber, der driver den ovenfor beskrevne virksomhed. Selskabet har endvidere til formål at udlåne penge til sine datterselskaber og associerede selskaber samt at stille sikkerhed for sine datterselskaber og associerede selskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 20.10.2020
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.1987 (32 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
51.000,00 (DKK)
(21.01.2020)
Ansatte
0, 2011 (årsværk: 1)
3, kvt. 4. 2011 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
09.12.2019
Bruttoresultat

11.781

Primær drift

11.781

Årets resultat

2.212'

Aktiver

2.988'

Kortfristede aktiver

2.758'

Egenkapital

2.679'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
20.10.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.07.2018 - 30.06.2019
Offentliggjort: 09.12.2019 (316 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (09.12.2019)
Årsrapport 2017 (13.12.2018)
Årsrapport 2016 (07.12.2017)
Årsrapport 2015 (13.12.2016)
Statstidende
20.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Niels Peter Nielsen 01.11.1987 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Jens Nørskov 01.11.1987
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Niels Peter Nielsen 30.06.2014 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Niels Peter Nielsen 30.06.2014 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
KDNI ApS (CVR 34054010) NORMAL 31.12.2015 100,00% 100,00%
KDNI I ApS (CVR 29923078) NORMAL 27.09.2006 100,00% 100,00%