Copied

Status: Normal
IAC ACOUSTICS A/S
11733174
Jernholmen 44, 2650 Hvidovre
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
IAC ACOUSTICS A/S er aktiv indenfor Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220). Selskabets formål er produktion og salg af lydteknisk udstyr samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
NORMAL.
Etableret
17.11.1987 (32 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
2.000.000,00 (DKK)
(03.05.2001)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 7)
15, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
15, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
04.06.2022
Bruttoresultat

9.107'

Primær drift

1.564'

Årets resultat

1.175'

Aktiver

21.137'

Kortfristede aktiver

20.832'

Egenkapital

12.117'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

240 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 04.06.2022 (240 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (04.06.2022)
Årsrapport 2020 (14.02.2021)
Årsrapport 2019 (26.02.2020)
Årsrapport 2018 (04.02.2019)
Årsrapport 2017 (09.03.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Zepp Nath Golman 01.05.2018 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Zepp Nath Golman 01.05.2018 bestyrelsesmedlem
Jiang Pengming 25.02.2016 formand
Jiang Bo 25.02.2016 næstformand
Stiftere
StiftereStatusDato
KR 332 ApS (CVR 10442486) NORMAL 17.11.1987
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.