Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Johannes og Helga Bøggilds Legat
11642772
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Johannes og Helga Bøggilds Legat er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
Aktiv.
Etableret
01.01.1901 (119 år)
Form
Fonde og andre selvejende institutioner (FON).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 4. 2018 (årsværk: 1)
3, mdr. 12. 2018 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Kvartalsbeskæftigelse Månedsbeskæftigelse Årsbeskæftigelse
Kontaktoplysninger Hovedbranche Navne Virksomhedsform
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-01)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 51, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-01)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)

Årsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)

Årsbeskæftigelse

Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)

Månedsbeskæftigelse

Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)

Årsbeskæftigelse

Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)

Årsbeskæftigelse

Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)

Beliggenhedsadresse

Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 51, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-01)

Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Folkets Alle 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-10-16)

Kontaktoplysninger

Den 2013-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: db@boggild.dk (offentliggjort 2013-10-29)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)

Årsbeskæftigelse

Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)

Årsbeskæftigelse

Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)

Beliggenhedsadresse

Den 2009-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folkets Alle 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-10-16)

Den 2009-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2005-08-31)

Hovedbranche

Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-20)

Hovedbranche

Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)

Beliggenhedsadresse

Den 2005-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2005-08-31)

Den 2005-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)

Årsbeskæftigelse

Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)

Årsbeskæftigelse

Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)

Den 2000-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Årsbeskæftigelse

Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)

Årsbeskæftigelse

Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)

Årsbeskæftigelse

Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)

Beliggenhedsadresse

Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsform

Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910).
Sidst opdateret den 20.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (4646 dage).
Historik Start Stop
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) 01.01.2008
Legater og fonde med velgørende formål (853260) 01.01.1901 31.12.2007
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
90.
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1901 (43727 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
db@boggild.dk.
Sidst opdateret den 29.10.2013 og angivet som gældende fra 29.10.2013 (2518 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
39630653.
Sidst opdateret den 29.10.2013 og angivet som gældende fra 29.10.2013 (2518 dage).
Historik Start Stop
39630653 29.10.2013
33440320 31.08.2005 17.10.2007
Navne
Tegningsregel
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Kapital
20.09.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
NAN % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Ikke aktiv i virksomheden under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
David Hornsyld Bøggild (virk.: 5) 0 % 0 % 20,00 % 20,00 %
Ole Michael Muxoll Wiberg (virk.: 12) 0 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
Vibeke Louise Feilberg (virk.: 1) 0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 0 % 5,55 % 11,11 % 11,11 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Adresser
Ingen aktive.
Ikke aktive
01.08.2014
Deltager Dato Adresse
David Hornsyld Bøggild 11.04.2000 Christiansgave 8, 2960 Rungsted Kyst
Vibeke Louise Feilberg 01.04.2008 Svejgårdsvej 35, 2900 Hellerup
Ole Michael Muxoll Wiberg 01.08.2014 Bel Colle Parken 12, 2960 Rungsted Kyst
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (47) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Eva Borrit, Kropsterapi og Yoga 38583670 Aktiv Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS 34593396 NORMAL Uoplyst (999999)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
29.02.2000 0,00 (km) Holmens Kanal 2, 1060 København K Holmens Kanal 2, 1060 København K
31.08.2005 0,00 (km) Holmens Kanal 2, 1060 København K Holmens Kanal 2, 1060 København K
15.10.2009 8,12 (km) Holmens Kanal 2, 1060 København K Folkets Alle 6, 2000 Frederiksberg
29.10.2013 10,43 (km) Folkets Alle 6, 2000 Frederiksberg Lindegårdsvej 51, 2920 Charlottenlund
01.05.2020 0,40 (km) Lindegårdsvej 51, 2920 Charlottenlund Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Johannes og Helga Bøggilds Legat.
Sidst opdateret den 18.10.2007 og angivet som gældende fra 18.10.2007 (4721 dage).
Relationer
20.09.2020
Relationer
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
David Hornsyld Bøggild (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden.
0 0 0 1 2 2
Ole Michael Muxoll Wiberg (virk.: 12)
Ikke aktiv i virksomheden.
4 0 0 1 1 6
Vibeke Louise Feilberg (virk.: 1)
Ikke aktiv i virksomheden.
0 0 0 0 0 1
Sum 0 0 0 0 0 0
Pct. 22 % 0 % 0 % 11 % 17 % 50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Erfarenhed
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
David Hornsyld Bøggild (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden
0 1 1 3
Ole Michael Muxoll Wiberg (virk.: 12)
Ikke aktiv i virksomheden
4 2 2 3
Vibeke Louise Feilberg (virk.: 1)
Ikke aktiv i virksomheden
0 0 0 1
Sum 4 3 3 7
Pct. 24 % 18 % 18 % 41 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Virksomheden har ikke angivet Virksomhedsstatus. Virksomheden skal have et gældende Virksomhedsstatus. Ingen nylige ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres.
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.
Virksomhedsform Virksomheden har angivet Virksomhedsform. Virksomhedens gældende Virksomhedsform er OK. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform for nylig. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Virksomhedsform der kan analyseres.