Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

5.116'

Primær drift

296'

Årets resultat

164'

Aktiver

7.636'

Kortfristede aktiver

2.716'

Egenkapital

2.148'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

101 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.12.2021
2019
15.02.2021
2018
23.12.2019
2017
30.10.2018
2016
16.10.2017
2015
16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.116.3794.632.3674.766.1586.473.5885.236.9846.693.0306.002.355
Resultat af primær drift295.548533.695118.011-111.577-571.998950.912588.082
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter34.52831.61617.7684.5896.27840.5151.229
Finansieringsomkostninger-119.253-134.215-158.897-206.622-277.140-219.484-289.193
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat210.823431.096-23.118-313.610-842.860771.943300.118
Resultat164.126353.128-18.118-259.380-647.042600.756233.451
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.12.2021
2019
15.02.2021
2018
23.12.2019
2017
30.10.2018
2016
16.10.2017
2015
16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger323.587319.904314.230340.431322.100430.217490.700
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.391.9422.862.4051.985.9772.010.3521.792.4032.164.8652.127.152
Likvider0000555
Kortfristede aktiver2.715.5293.182.3092.300.2072.350.78302.595.0872.617.857
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000113.10075.840
Materielle aktiver4.920.0064.768.7915.137.2365.347.4965.633.1355.882.6996.135.109
Langfristede aktiver4.920.0064.768.7915.137.2365.347.4965.633.1355.995.7996.210.949
Aktiver7.635.5357.951.1007.437.4437.698.2797.747.6438.590.8868.828.806
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.12.2021
2019
15.02.2021
2018
23.12.2019
2017
30.10.2018
2016
16.10.2017
2015
16.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital2.148.1821.984.0561.630.9291.649.0471.908.4273.479.6202.878.865
Hensatte forpligtelser406.000438.000436.000441.000495.230691.048729.387
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0186.55301.057000
Leverandører af varer og tjenesteydelser671.378612.655506.856733.682490.841332.785510.904
Kortfristede forpligtelser2.700.0002.815.3232.622.1032.640.7442.109.4912.057.6452.667.289
Gældsforpligtelser5.081.3535.529.0445.370.5145.608.2325.343.9864.420.2185.220.554
Forpligtelser5.081.3535.529.0445.370.5145.608.2325.343.9864.420.2185.220.554
Passiver7.635.5357.951.1007.437.4437.698.2797.747.6438.590.8868.828.806
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.12.2021
2019
15.02.2021
2018
23.12.2019
2017
30.10.2018
2016
16.10.2017
2015
16.11.2016
Afkastningsgrad 3,9 %6,7 %1,6 %-1,4 %-7,4 %11,1 %6,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,6 %17,8 %-1,1 %-15,7 %-33,9 %17,3 %8,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 247,8 %397,6 %74,3 %-54,0 %-206,4 %433,2 %203,4 %
Soliditestgrad 28,1 %25,0 %21,9 %21,4 %24,6 %40,5 %32,6 %
Likviditetsgrad 100,6 %113,0 %87,7 %89,0 %Na.126,1 %98,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Nordjysk Autolakering A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i lakering af lastvogne mv.