Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-200'

Primær drift

-255'

Årets resultat

-499'

Aktiver

18.166'

Kortfristede aktiver

4.040'

Egenkapital

18.127'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
08.07.2021
2019
27.07.2020
2018
22.05.2019
2017
25.05.2018
2016
19.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-199.533-169.937-137.790-107.473106.289-97.640-185.326-95.462
Resultat af primær drift-254.711-231.611-203.215-170.07653.366-149.366-233.009-124.599
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter28.79731.1341314.2890000
Finansieringsomkostninger0000000233.547
Andre finansielle omkostninger-1.325.171-17.991-265.886-10.366-3.300-4.431-8560
Resultat før skat-513.6161.652.7608.375.2151.839.557696.4601.327.492604.9441.156.546
Resultat-498.6911.319.6718.375.2151.839.557696.4601.327.492604.9441.156.546
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
08.07.2021
2019
27.07.2020
2018
22.05.2019
2017
25.05.2018
2016
19.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.404.3083.255.9362.943.6442.747.5952.608.9872.298.90735.32230.897
Likvider635.6701.286.8902.018.5233.471.7712.702.7501.112.2064.676.6763.718.380
Kortfristede aktiver4.039.9784.542.8264.962.1676.432.6315.525.0023.624.3784.711.9983.749.277
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver14.024.39814.342.37416.220.0486.674.6555.654.3076.737.7714.281.1454.908.594
Materielle aktiver101.396156.574199.949144.581149.896135.017142.326157.509
Langfristede aktiver14.125.79414.498.94816.419.9976.819.2365.804.2036.872.7884.423.4715.066.103
Aktiver18.165.77219.041.77421.382.16413.251.86711.329.20510.497.1669.135.4698.815.380
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
08.07.2021
2019
27.07.2020
2018
22.05.2019
2017
25.05.2018
2016
19.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital18.126.83318.679.53321.353.80012.978.58411.139.02710.442.5679.115.0748.680.130
Hensatte forpligtelser014.9250189.619125.26440.30500
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.3790000000
Kortfristede forpligtelser38.939347.31628.36483.66464.91414.29420.395135.250
Gældsforpligtelser38.939347.31628.36483.66464.91414.29420.395135.250
Forpligtelser38.939347.31628.36483.66464.91414.29420.395135.250
Passiver18.165.77219.041.77421.382.16413.251.86711.329.20510.497.1669.135.4698.815.380
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
08.07.2021
2019
27.07.2020
2018
22.05.2019
2017
25.05.2018
2016
19.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -1,4 %-1,2 %-1,0 %-1,3 %0,5 %-1,4 %-2,6 %-1,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,8 %7,1 %39,2 %14,2 %6,3 %12,7 %6,6 %13,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.53,4 %
Soliditestgrad 99,8 %98,1 %99,9 %97,9 %98,3 %99,5 %99,8 %98,5 %
Likviditetsgrad 10.375,1 %1.308,0 %17.494,6 %7.688,6 %8.511,3 %25.355,9 %23.103,7 %2.772,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for Flusse ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision fortsat for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen: Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, samt formueforvaltning.