Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

104'

Primær drift

20.592

Årets resultat

-268'

Aktiver

7.333'

Kortfristede aktiver

2.981'

Egenkapital

6.646'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

434 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
05.05.2021
2019
09.07.2020
2018
04.04.2019
2017
08.05.2018
2016
02.06.2017
2015
24.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat104.34336.23077.534-33.594-23.700-21.023-21.440-21.935
Resultat af primær drift20.592-54.260-3.916-33.594-75.700-21.023-198.816-21.935
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter25.067119.68119.047168.27758.412146.738225.270172.560
Finansieringsomkostninger0000000130.270
Andre finansielle omkostninger-404.212-1.635-2.985-3.027-167.578-4.825-116.0970
Resultat før skat-267.696110.72415.374387.713-343.671385.920306.77220.355
Resultat-267.69678.6485.452301.167-303.564357.848286.18014.512
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
05.05.2021
2019
09.07.2020
2018
04.04.2019
2017
08.05.2018
2016
02.06.2017
2015
24.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.3192799067.2581.6690776.732
Likvider2.957.589160.028242.9753.758.4881.326.5172.464.7983.487.4882.012.294
Kortfristede aktiver2.981.400161.829245.8013.761.5151.397.4522.471.0873.493.7352.797.888
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver02.603.1652.449.5302.403.1344.518.2113.976.6082.951.6502.476.120
Materielle aktiver4.352.0254.375.7004.349.3754.361.555858.995858.995858.9951.297.256
Langfristede aktiver4.352.0256.978.8656.798.9056.764.6895.377.2064.835.6033.810.6453.773.376
Aktiver7.333.4257.140.6947.044.70610.526.2046.774.6587.306.6907.304.3806.571.264
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
05.05.2021
2019
09.07.2020
2018
04.04.2019
2017
08.05.2018
2016
02.06.2017
2015
24.05.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.30054.00052.90051.70050.600
Egenkapital6.646.0996.970.9956.948.8486.998.6966.751.5277.107.9926.801.8456.566.264
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.50098.0807.5003.487.5007.50027.4027.5005.000
Kortfristede forpligtelser687.326169.69995.8583.527.50823.131198.698502.5355.000
Gældsforpligtelser687.326169.69995.8583.527.50823.131198.698502.5355.000
Forpligtelser687.326169.69995.8583.527.50823.131198.698502.5355.000
Passiver7.333.4257.140.6947.044.70610.526.2046.774.6587.306.6907.304.3806.571.264
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
05.05.2021
2019
09.07.2020
2018
04.04.2019
2017
08.05.2018
2016
02.06.2017
2015
24.05.2016
Afkastningsgrad 0,3 %-0,8 %-0,1 %-0,3 %-1,1 %-0,3 %-2,7 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,0 %1,1 %0,1 %4,3 %-4,5 %5,0 %4,2 %0,2 %
Payout-ratio -22,0 %72,7 %1.036,3 %18,4 %-17,8 %14,8 %18,1 %348,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.16,8 %
Soliditestgrad 90,6 %97,6 %98,6 %66,5 %99,7 %97,3 %93,1 %99,9 %
Likviditetsgrad 433,8 %95,4 %256,4 %106,6 %6.041,5 %1.243,6 %695,2 %55.957,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for AKP Værktøj Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet. Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer.