Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

24.404'

Primær drift

1.074'

Årets resultat

561'

Aktiver

21.785'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.791'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
17.06.2021
2019
21.06.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat24.404.04122.679.68320.638.41620.055.02823.298.99720.259.04822.269.43422.820.612
Resultat af primær drift1.074.000541.169597.949-1.654.891386.114-202.399-723.7661.787.904
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter10.82622.73210.66810.9124.28139.61329.69714.551
Finansieringsomkostninger-356.010-217.910-292.860-328.448-267.859-410.094-272.817274.641
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat728.816345.991315.757-1.972.427122.536-572.880-966.8861.527.814
Resultat561.154269.365231.673-1.539.31393.650-456.984-762.9021.200.479
Forslag til udbytte0000000-500.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
17.06.2021
2019
21.06.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger1.619.1701.559.9301.537.8401.510.5951.353.0851.274.4791.947.7571.823.984
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.752.80211.694.98111.767.22710.095.18910.760.38710.712.4146.769.42014.276.094
Likvider17.816603.34912.99612.41799.56118.49276.65265.467
Kortfristede aktiver00000000
Immaterielle aktiver og goodwill07.00019.000102.288185.575268.862285.1490
Finansielle anlægsaktiver395.700395.700395.700395.700395.700365.700365.700286.200
Materielle aktiver010.00030.00055.789295.568595.127752.463994.964
Langfristede aktiver395.700412.700444.700553.777876.8431.229.6891.403.3121.281.164
Aktiver21.785.48814.270.96013.762.76312.171.97813.089.87613.235.07410.197.14117.446.709
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
17.06.2021
2019
21.06.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte0000000500.000
Egenkapital1.790.8731.229.719960.354728.6812.267.9942.174.3441.931.3283.194.230
Hensatte forpligtelser159.544000252.164223.278335.434746.394
Langfristet gæld til banker0042.500132.500222.500312.500402.5000
Anden langfristet gæld551.4941.970.227718.9150000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.587.7872.079.2441.854.9893.476.6903.489.7353.647.2061.289.1965.444.903
Kortfristede forpligtelser16.292.6118.899.9558.789.8828.611.88210.347.21810.524.9527.527.87913.506.085
Gældsforpligtelser19.835.07113.041.24112.802.40911.443.29710.569.71810.837.4527.930.37913.506.085
Forpligtelser19.835.07113.041.24112.802.40911.443.29710.569.71810.837.4527.930.37913.506.085
Passiver21.785.48814.270.96013.762.76312.171.97813.089.87613.235.07410.197.14117.446.709
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
17.06.2021
2019
21.06.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad 4,9 %3,8 %4,3 %-13,6 %2,9 %-1,5 %-7,1 %10,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,3 %21,9 %24,1 %-211,2 %4,1 %-21,0 %-39,5 %37,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.41,7 %
Gældsdæknings-nøgletal 301,7 %248,3 %204,2 %-503,9 %144,1 %-49,4 %-265,3 %-651,0 %
Soliditestgrad 8,2 %8,6 %7,0 %6,0 %17,3 %16,4 %18,9 %18,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for OPS Gruppen A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for OPS Gruppen A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabet driver virksomhed med salg, reparation og servicering af alt indenfor VVS- og smedeområdet samt beslægtet virksomhed.