Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-24.555

Primær drift

-27.055

Årets resultat

22.718

Aktiver

4.936'

Kortfristede aktiver

104'

Egenkapital

2.967'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
01.07.2021
2019
17.07.2020
2018
05.06.2019
2017
04.06.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-24.555-46.242-43.967-53.667-13.286-24.4712.6933.230
Resultat af primær drift-27.055-48.742-46.467-57.367-15.786-27.7701930
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.55310.02028.32619.72010.82310.37324.98928.075
Finansieringsomkostninger-53.013-54.730-66.435-66.610-90.156-60.316-58.298-60.793
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat22.71846.2402.525.279-52.246-52.061-28.79517.309-11.624
Resultat22.71846.2402.494.284-28.052-28.962-12.36015.198-1.008
Forslag til udbytte-55.000-54.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
01.07.2021
2019
17.07.2020
2018
05.06.2019
2017
04.06.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0025.00050.00075.000100.000138.748138.748
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 032.078505.720539.606544.781512.194487.433495.364
Likvider104.139103.0831.1201.27155.80354.61053.19481.363
Kortfristede aktiver104.139135.161531.840667.221742.062760.322772.845766.640
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.831.7674.730.5344.590.8421.980.9871.928.9761.885.9181.837.0001.786.575
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver4.831.7674.730.5344.590.8421.980.9871.928.9761.885.9181.837.0001.786.575
Aktiver4.935.9064.865.6955.122.6822.648.2082.671.0382.646.2402.609.8452.553.215
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
01.07.2021
2019
17.07.2020
2018
05.06.2019
2017
04.06.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte55.00054.000000000
Egenkapital2.966.9602.998.2422.952.002457.718485.770514.732527.092511.894
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.968.9461.867.4532.170.6802.190.4902.185.2682.131.5082.082.7532.041.321
Gældsforpligtelser1.968.9461.867.4532.170.6802.190.4902.185.2682.131.5082.082.7532.041.321
Forpligtelser1.968.9461.867.4532.170.6802.190.4902.185.2682.131.5082.082.7532.041.321
Passiver4.935.9064.865.6955.122.6822.648.2082.671.0382.646.2402.609.8452.553.215
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
01.07.2021
2019
17.07.2020
2018
05.06.2019
2017
04.06.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-1,0 %-0,9 %-2,2 %-0,6 %-1,0 %0,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,8 %1,5 %84,5 %-6,1 %-6,0 %-2,4 %2,9 %-0,2 %
Payout-ratio 242,1 %116,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -51,0 %-89,1 %-69,9 %-86,1 %-17,5 %-46,0 %0,3 %Na.
Soliditestgrad 60,1 %61,6 %57,6 %17,3 %18,2 %19,5 %20,2 %20,0 %
Likviditetsgrad 5,3 %7,2 %24,5 %30,5 %34,0 %35,7 %37,1 %37,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.