Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

110'

Primær drift
Na.
Årets resultat

56.427

Aktiver

4.001'

Kortfristede aktiver

1.635'

Egenkapital

1.937'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

48 %

Likviditetsgrad

399 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.11.2020
2018
09.12.2019
2017
11.10.2018
2016
30.11.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat110.341190.420184.73371.437773.218133.265
Resultat af primær drift0167.960163.76550.469752.25091.329
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter02.29397221.0015.8891.578
Finansieringsomkostninger-10.463-8.721-12.398-28.732-82.651-50.433
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat71.749161.532152.33942.738675.48842.474
Resultat56.427125.532152.3397.738635.48820.474
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.11.2020
2018
09.12.2019
2017
11.10.2018
2016
30.11.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0520.000475.000767.0501.234.931550.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.505.908348.3541.007.300347.300382.300418.000
Likvider129.246376.8960326.49126.7591
Kortfristede aktiver1.635.1541.245.2501.482.3001.440.8411.643.990968.001
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver2.366.2202.394.3492.273.5892.294.5572.315.5252.336.493
Langfristede aktiver2.366.2202.394.3492.273.5892.294.5572.315.5252.336.493
Aktiver4.001.3743.639.5993.755.8893.735.3983.959.5153.304.494
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.11.2020
2018
09.12.2019
2017
11.10.2018
2016
30.11.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital1.937.3801.880.9521.755.4201.603.0811.595.343959.855
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00012.00227.07971.00665.60324.688
Kortfristede forpligtelser409.50440.502280.030410.908621.762627.049
Gældsforpligtelser2.063.9941.758.6472.000.4692.132.3172.364.1722.344.639
Forpligtelser2.063.9941.758.6472.000.4692.132.3172.364.1722.344.639
Passiver4.001.3743.639.5993.755.8893.735.3983.959.5153.304.494
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.11.2020
2018
09.12.2019
2017
11.10.2018
2016
30.11.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad Na.4,6 %4,4 %1,4 %19,0 %2,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,9 %6,7 %8,7 %0,5 %39,8 %2,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.1.925,9 %1.320,9 %175,7 %910,2 %181,1 %
Soliditestgrad 48,4 %51,7 %46,7 %42,9 %40,3 %29,0 %
Likviditetsgrad 399,3 %3.074,5 %529,3 %350,6 %264,4 %154,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for R. A. ApS.